Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Biodiversitetsdatabas för livsmedel

RISE lanserar en ny databas för livsmedel, med fokus på biologisk mångfald. Biodiversitetsdatabasen ska fungera som ett komplement till RISE klimatdatabas för livsmedel.

Nu kan vi räkna på biologisk mångfald!

Kopplingen mellan klimat och livsmedelsproduktion är väl belagd. För andra miljöpåverkanskategorier och särskilt biodiversitet, finns det mycket mindre information. RISE har nu tillsammans med Coop Sverige beräknat effekten på biologisk mångfald för ett stort antal livsmedel. Fokus ligger på livsmedel som konsumeras i Sverige, vilket inkluderar såväl produkter från det svenska jordbruket som importerade livsmedel. För första gången finns nu alltså ett sätt att räkna ut påverkan på den biologiska mångfalden för den mat vi äter.

Hur kan biodiversitetsdatabasen användas?

Användningsområden för biodiversitetsdatabasen inkluderar: att välja livsmedel och ingredienser med positiv eller låg negativ inverkan på biodiversitet, att hitta biodiversitets-hotspots i produktionskedjan, till konsumentinformation etc.

Databasen finns öppet tillgänglig, det enda du behöver för att komma åt all data är att skapa ett konto.

Det finns flera utmaningar kvar att lösa

Det finns flera metodutmaningar vid uträkningen av biodiversitet på produktnivå. Tänk till exempel på produkten mjölk. På mjölkgården odlas foder och djuren går på bete, men inte sällan importeras även en del foder från olika delar av världen och dessa effekter måste också inkluderas. Markanvändningen för foderodlingen kan ha både positiv och negativ inverkan på den biologiska mångfalden, och det är viktigt att bestämma vad som är referenssituationen. Det är med andra ord väldigt komplext att beräkna biodiversitetsfotavtrycket för mjölk.

I denna första version av Biodiversitetsdatabasen har vi utgått från bästa tillgängliga metoder och data. Biodiversitetsdatabasen har dock fått mer finansiering av Formas, så utvecklingen kommer att fortsätta, tillsammans med Coop Sverige och Compass Group.

Om du har frågor om Biodiversitetsdatabasen kan du mejla till biodiversitetsdatabasen@ri.se 

Mer information

 

Biodiversitet och biologisk mångfald är synonymer för samma sak. FNs definition används ofta, där biologisk mångfald beskrivs som ”mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem”.

 

fPDF är ett mått på biologisk mångfald. PDF står för Potentially Dissapeared Fraction och beskriver den potentiella artförlusten orsakad av mänsklig markanvändning jämfört med en referenssituation. Eftersom PDF-resultaten per kilo livsmedel blir väldigt små (ofta upphöjt till minus 15), så uttrycker vi resultaten som femto-PDF (fPDF).

 

Logga in/Skapa konto

För att använda Biodiversitetsdatabasen måste du skapa ett konto: https://www.biodiversitetsdatabasen.se/

 

Bakgrundsinformation

En beskrivning av hur databasen har byggts upp – vilka metoder som använts, antaganden som gjorts och vilka dataunderlag som ingår finns i en RISE rapport

 

Coaching

Vill du ha hjälp med att komma igång med biodiversitetsberäkningarna? Vi erbjuder coaching på timbasis, du kan t.ex. få hjälp med det praktiska kring databasen, hur du kan använda och tolka resultaten, eller mer fördjupad kunskap kring biologisk mångfald, jordbruk och livsmedel. Kontakta oss så kan vi berätta mer! biodiversitetsdatabasen@ri.se 

Serina Ahlgren

Kontaktperson

Serina Ahlgren

Forskare

+46 70 630 70 13

Läs mer om Serina

Kontakta Serina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Karin Morell

Kontaktperson

Karin Morell

Projektledare

+46 10 516 50 31

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.