Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Karin Morell

Projektledare

Tel +46 10 516 50 31

E-post karin.morell@ri.se

Ort Lund

Enhet Jordbruk och trädgård II (101202)

Karin är utbildad miljövetare med inriktning mot naturvård och bevarandebiologi. Hon har tidigare jobbat på Lunds universitet med olika forskningsprojekt kopplade till urban biodiversitet (pollinerande insekter) samt ekologisk kompensation i kommunal planering. Hon har även jobbat på Malmös kommunala bostadsbolag där hon projektlett stadsutvecklingsprojekt med fokus på social hållbarhet (stadsodling, skapande av mötesplatser, offentlig konst etc.).

På RISE jobbar hon brett med frågor kopplade till biologisk mångfald. Framför allt är Karin intresserad av hur bevarande av biodiversitet och ekosystemtjänster kan förenas med såväl urbanisering som jordbruk och landsbygdsutveckling – nu och i ett förändrat klimat.