Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Innovation för hållbart nyttjande av näringsämnen i kretslopp mellan stad och lantbruk.

Svenska Näringsplattformen - samverkan för näringsämnen i rena kretslo

Under hösten 2019 har RISE i sammarbete med IVL drivit inititieringen av Svenska Näringsplattformen och fortsatt etablering med stöd av Vinnova sker under 2020.

Svenska näringsplattformen har skapats utifrån behovet av samverkan och kanalisering av gemensamma aktiviteter mellan nyckelaktörer i Sverige för att driva på en omställning där växtnäringsämnen rör sig i hälsosamma kretslopp. Du kan läsa mer om arbetet i och med plattformen på dess sajt: https://www.ri.se/sv/svenskanaringsplattformen.

Liksom all hållbar utveckling krävs samverkan mellan parter i linje med hållbarhetsmål 17 Genomförande och Globalt partnerskap, och implementering av hållbar innovation. Det handlar om en omställning som berör flera socio-tekniskt system med oöverskådligt många variabler och i ständig förändring. Det behövs kunskapsöverföring mellan olika sektorer och aktörer för att skapa en systemförändring; en gemensam förståelse för eventuella drivkrafter, barriärer och hinder för en lyckad och hållbar systemförändring där näringsämnen kommer i kretslopp. 

Under andra halvan av 2019 har RISE och IVL tillsammans initierat Svenska Näringsplattformen. Projektet, finansierat huvudsakligen av Vinnova men även av 5 av Sveriges största VA-bolag: VA SYD, VIVAB, Gryaab, Stockholm Vatten och Avfall samt Käppalaförbundet.Projektet har nu lanserat en egen sajt för plattformen som kontinuerligt uppdateras med nyheter vad gäller hållbar hantering av växtnäringsämnen i kretslopps i samhället.

Plattformens aktivitetsmål för 2020 handlar i stort om att få till stånd ett antal relevanta projekt som bidrar till att lösa upp hinder och skapa möjligheter för återföring av näringsämnen i rena kretslopp.

Sammanfattning

Projektnamn

Svenska Näringsplattformen

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och koordinator ihop med IVL

Projektstart

Varaktighet

Plattformen skall fortleva så länge den behövs.

Total budget

1 846 000

Partner

IVL Svenska Miljöinstitutet, VIVAB Vatten och Miljö i Väst, VA SYD, SVOA Stockholm Vatten och Avfall, Käppalaförbundet, Gryaab

Finansiärer

Vinnova, VA SYD, SVOA, Gryaab, VIVAB, Käppalaförbundet

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
17.Genomförande och globalt partnerskap