Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Åsa Myrbeck

Forskare

Tel +46 10 516 69 20

E-post asa.myrbeck@ri.se

Ort Uppsala

Enhet Jordbruk och trädgård I (101201)

Forskare specialiserad på hållbara agrara odlingssystem med fokus på växtnäringsflöden inom systemet mark, växt och vatten samt markstruktur, markbördighet och kolinlagring i marken. Stor erfarenhet av odlingsförsök i fält. Mitt arbete på RISE inkluderar just nu ämnen som hållbar stallgödselhantering och återföring av restprodukter från samhälle till jordbruksmark.
Ytterligare sökord: Jordbruk, Stallgödsel

Relaterat