Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Erik Kärrman

Enhetschef

Tel +46 10 516 63 32

E-post erik.karrman@ri.se

Ort Stockholm

Enhet Urban Water Management (104205)

Inom området vatten verkar RISE såväl inom industriell vattenhantering som vattenanvändning i samhället. I enheten Urban Water Management tar vi fram beslutsstöd för vattenförsörjning, avlopps- och dagvattenhantering i städer och annan bebyggelse. Våra beslutsunderlag bygger på hållbarhetsbedömningar som innehåller miljö, ekonomi, hygien, sociala aspekter och teknisk funktion. För egen del är jag sepcialist inom cirkulär hantering av näringsämnen och andra resurser från avloppsvatten. Detta är ett område som jag har vidareutvecklat alltsedan mitt doktorsarbete som ledde till doktorsavhandlingen Environmental Systems Analysis of Wastewater Management vid Chalmers år 2000.

Relaterat