Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
peas

Svenska baljväxtproteiner med förbättrad smak

Intresset för att äta växtbaserat har lett till en stor ökning av nya växtbaserade kött- och mejerianaloger, men många av dem har problem med oönskade bismaker. I Sverige byggs nu produktion av växtbaserade protein-ingredienser upp och projektet syftar till att minska bismaker i växtproteinkoncentrat och göra dem mer smakneutrala.

I dagsläget finns ett växande utbud av kött- och mejerianaloger på marknaden, men många av dem dras med oönskade bismaker och är baserade på proteinisolat vilka har relativt högt miljöavtryck. En svensk värdekedja av mer miljövänliga växtprotein-koncentrat, och livsmedel baserade på dem, är ett steg mot ett mer hållbart livsmedelssystem. En av de största utmaningarna med att göra mat baserade på växtprotein-koncentrat är att minska deras bismaker, utan att förstöra deras funktionalitet som livsmedelsingrediens.  

 

Projektets mål är att reglera parametrar i produktionsprocessen av ärtprotein-koncentrat samt utvärdera nya process-steg som kan minska/förändra bi-smaker och på så sätt göra protein-koncentraten mer smakneutrala. Resultaten utvärderas med bla aromanalys, analys av icke-flyktiga smakämnen samt sensorisk panel.  Förändringar i produktionsprocessen kan även förändra andra egenskaper hos proteinkoncentratet, såsom vattenhållande förmåga, emulgerande förmåga etc. Därför kommer effekter på koncentratens funktionalitet som livsmedelsingrediens att studeras och tillämpas i livsmedelsprototyper. 

 

Projektet kommer att leda till ökad kunskap och förståelse för olika processtegs effekter på smakbärande ämnen och antinutrienter. Detta kommer att nås genom ett multi-disciplinärt angreppssätt för tillämpad forskning på sensoriska egenskaper, flyktiga och icke-flyktiga smakbärande ämnen samt fysikaliska och kemiska funktionella egenskaper hos växtprotein-ingredienser. Projektets resultat kommer att öka tillämpligheten av svenskproducerade växtprotein-koncentrat i livsmedelsproduktion.     

Sammanfattning

Projektnamn

Goa Proteiner

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projekt koordinator och ledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

5,849,258 SEK

Partner

GroPro AB - Protein från svenska åkrar, Culinar Sverige AB, Peas of Heaven AB

Finansiärer

FORMAS

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Claudia Niimi

Kontaktperson

Claudia Niimi

Forskare

+46 10 516 66 31

Läs mer om Claudia

Kontakta Claudia
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Evelina Höglund

Kontaktperson

Evelina Höglund

Forskare Livsmedel Produktdesign

+46 10 516 66 19

Läs mer om Evelina

Kontakta Evelina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.