Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Lotten Wahlund

Projektledare

Tel +46 10 516 69 45

E-post lotten.wahlund@ri.se

Ort Uppsala

Enhet Jordbruk och trädgård I (101201)

Jag är husdjursagronom och har under de senaste 10 åren arbetat som projektledare på RISE (tidigare JTI) där jag drivit tillämpade forskningsprojekt och uppdrag inom området för svensk animalieproduktion. Mitt fokusområde är djurmiljö inom vilket jag utvecklar, testar och utvärderar hur olika inhysningssystem och tekniska lösningar påverkar djurens välfärd, beteende och hälsa. Flera av projekten har fokuserat på frågeställningar kring att hålla djur ute. Projekten har exempelvis handlat om materialval och metoder för att motverka upptrampad mark, val av väderskydd och metoder för säker och djurvänlig djurhantering där flera av dem även inkluderat andra ämnesområden som inverkan på miljö, arbetsmiljö och ekonomi.

Under de senaste 3 åren har en stor del av mitt arbete varit inriktat på frågeställningar kring virtuell stängselteknik för betesdjur där jag bland annat undersökt förutsättningarna för tekniken i Sverige. Resultaten finns att läsa i rapporten; ”Virtuella stängsel för enklare och mer flexibel betesdrift – möjligheter och utmaningar i Sverige” som finns tillgänglig för nedladdning på DiVA-portalen.

Sedan juni 2021 är jag anställd som industrilicentiat (forskarstuderande) på RISE där jag bland annat kommer undersöka nötkreaturs förmåga att lära sig förstå virtuell stängselteknik. Tjänsten är knuten till SLU Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi och är även en del av SLU´s centrumbildning SustAinimal.

Pågående projekt och uppdrag:
• Licentiatanställning (RISE/SLU) – virtuell stängselteknik för betesdjur -> undersöka nötkreaturs förmåga att lära sig förstå tekniken (FORMAS)
• Virtuella stängsel – inverkan på arbetsmiljö och säkerhet (SLO-fonden)
• Test av virtuella stängsel för nötkreatur och får på Åland (Ålands Hushållningssällskap/Leader Åland)
• POWER - ”Ekologisk smågrisproduktion för livskraftiga grisar, företag och miljön”, (EU-projekt)
• En informationsinsats för ökad djurvälfärd och säkerhet vid hantering av nötkreatur (Jordbruksverket)
• Test av metod för att mäta biodiversitet i betesmark (Danish Crown)
• Lättviktsgrindar av höghållfast stål för högre säkerhet och bättre djurhantering (EIP)
• Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg (SHF)

Exempel på tidigare projekt:
• Virtuella stängsel för enklare och mer flexibel betesdrift (SLO-fonden)
• Det är inne att vara utehöna (SLF)
• Utveckling av utedriftsystem för köttdjur under vintern (MISTRA)
• Säkrare metoder för att hantera köttdjur i fält (SLF)
• Utvärdering av underlag i grindhål för mjölkkor (SLF)
• Utveckling av automatiskt bindsle för mjölkkor (Jordbruksverket)
• Utveckling av automatisk ströare för slaktgrisar (SLF)
• Mekanisering av häststall (Västragötaland regionen)
• Utvärdering av olika processtekniker som rostning, skalning och extrudering för ökad användning av inhemskt proteinfoder
Sökord: gris, mjölkko, köttdjur, fjäderfä, häst, får, lamm, nötkreatur, värphöns, dikor, utedrift, animalieproduktion, stallbyggnader, djurvälfärd, etologi, djurens beteende

Relaterat