Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Lotten Wahlund

Projektledare

Tel +46 10 516 69 45

E-post lotten.wahlund@ri.se

Ort Uppsala

Enhet Jordbruk och trädgård I (101201)

Jag är husdjursagronom och som projektledare på RISE driver jag tillämpade forskningsprojekt och uppdrag inom området för svensk animalieproduktion. Mitt fokusområde är djurmiljö där jag utvecklar, testar och utvärderar hur olika inhysningssystem och tekniska lösningar påverkar djurens välfärd och hälsa, både för konventionell och ekologisk produktion. Sedan 2008 har jag bland annat arbetat med olika frågeställningar kring att hålla djur ute. Projekten har exempelvis handlat om materialval och metoder för att motverka upptrampad mark, val av väderskydd och metoder för säker och djurvänlig djurhantering. Många av projekten innefattar flera olika kompetensområden som exempelvis miljöeffekter, arbetsmiljö och ekonomi.

Pågående projekt och uppdrag:
• Virtuella stängsel - en möjlighet att utveckla svensk betesdrift (KSLA)
• POWER - ”Ekologisk smågrisproduktion för livskraftiga grisar, företag och miljön”, (EU-projekt)
• Test av virtuella stängsel för nötkreatur och får på Åland (Ålands Hushållningssällskap/Leader Åland)
• En informationsinsats för ökad djurvälfärd och säkerhet vid hantering av nötkreatur (Jordbruksverket)
• Test av metod för att mäta biodiversitet i betesmark (Danish Crown)
• Lättviktsgrindar av höghållfast stål för högre säkerhet och bättre djurhantering (EIP)
• Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg (SHF)

Exempel på tidigare projekt:
• Det är inne att vara utehöna
• Utveckling av utedriftsystem för köttdjur under vintern
• Säkrare metoder för att hantera köttdjur i fält
• Utvärdering av underlag i grindhål för mjölkkor
• Utveckling av automatiskt bindsle för mjölkkor
• Utveckling av automatisk ströare för slaktgrisar
• Mekanisering av häststall
• Utvärdering av olika processtekniker som rostning, skalning och extrudering för ökad användning av inhemskt proteinfoder

Sökord: gris, mjölkko, köttdjur, fjäderfä, häst, får, lamm, nötkreatur, värphöns, dikor, utedrift, animalieproduktion, stallbyggnader, djurvälfärd, etologi, djurens beteende

Relaterat