Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Samarbete strategi- och innovationsstöd psykisk hälsa Stockholmsregion

Samarbetet syftade till att ge förutsättningar för bättre psykisk hälsa och välbefinnande hos befolkningen samt att komplettera och i förlängningen avlasta hälso- och sjukvården genom att stärka främjande och förebyggande insatser för psykisk hälsa.

RISE har i samarbetet med Region Stockholm bistått regionen med att stärka sitt innovationssystem kring psykisk hälsa. I detta har bl a ingått att identifiera behov av kompetens- och kapacitetsförstärkningar i Region Stockholm, att bidra till utvecklat samarbete mellan den mångfald av aktörer som verkar i det regionala, nationella och internationella innovationssystemet. Samt att utveckla former för hur vi kan arbeta med nya finansieringsmodeller, och hitta processmått och utfallsmått på hur systeminnovation ser ut. 

Samarbetet har bl a resulterat i att en 'Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030' antogs i Hälso- och sjukvårdsnämnden i mars 2021, samt i Regionfullmäktige i november 2021.

Samarbetet har även resulterat i att flera underprojekt som relaterar till området har genomförts, bl a kartläggningar barn och unga, samt äldre 65+, samt förstudier kring en digital portal för unga.

Sammanfattning

Projektnamn

Innovationsstöd Region Stockholm

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Innovationsledare

Projektstart

Varaktighet

2021-03-31

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
17.Genomförande och globalt partnerskap
Camilla Evensson

Kontaktperson

Camilla Evensson

Projektledare

+46 10 516 51 15

Läs mer om Camilla

Kontakta Camilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tomas Bokström

Kontaktperson

Tomas Bokström

+46 72 544 56 07

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.