Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Camilla Evensson

Projektledare

Tel +46 10 516 51 15

E-post camilla.evensson@ri.se

Ort Karlstad

Enhet Mäta i samhället (105108)

Camilla arbetar som certifierad Innovationsledare (ISO/IEC 17024) på enheten Mäta i Samhället.

Camilla leder fokusområdet Framtidens Hälsa, vård och omsorg som syftar till att kraftsamla samhällsaktörer som kan bidra till att effektivisera och förbättra kvaliteten inom hälso-, vård- och omsorgsområdet i Sverige för att skapa en långsiktigt hållbar omsorg med utgångpunkt ifrån individens perspektiv. Det krävs både en kulturförändring med integrerade lösningar utifrån ett systemperspektiv som inkluderar ledarskap, kompetens, interaktion med marknadens aktörer och nya tekniska lösningar. Oavsett vilken huvudman som bedriver hälso- och sjukvård så kommer också behov av omsorgens insatser att öka, vilket ytterligare ökar krav på kompetens, förändring och nya typer av tvärsektoriella partnerskap mellan regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle.

Camilla leder även flera innovationsprojekt med fokus på komplexa samhällsutmaningar t ex inom psykisk hälsa och medtech, där sektorsövergripande samarbeten formas genom breda partnerskap med olika typer av intressenter. För att främja utvecklingen av nya och vidareutvecklade tjänster, stärka innovation och uppskalningsmöjligheter, samt öka innovations- och utvecklingstakten samlas samhällsaktörerna i innovationsarenor.