Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

ReAlisering av Cirkulär Ekonomi i Samhället

I projektet fokuserar vi på och underlättar konkreta testfall av cirkulära innovationer genom verkliga scenarier som kommer att drivas i samarbete med projektparterna, tre svenska kommuner. Vi analyserar effekter och samhälleliga konsekvenser av cirkulära innovationer i jämförande fallstudier, med gröna offentliga upphandlingar (som beskrivs i den nationella strategin för offentlig upphandling) som ett best case-scenario jämfört med cirkulära upphandlingar.

Sveriges mål är att bli ett klimatneutralt samhälle år 2045. Detta kräver en omvandling av hela samhället, och många tekniska och socioekonomiska utmaningar måste hanteras - därtill snabbt. Övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi har en stor potential för omvandling, att kunna sätta igång en ny våg av innovation och ändra konsumtionsmönster, men det finns en stor osäkerheten om långsiktiga effekter. Om vi ​​inte väljer rätt kurs från början och lyckas övervaka framstegen, riskerar vi att inte uppnå målet eller spendera tid och pengar på fel saker. Den offentliga sektorn, med sin betydande andel av BNP, 21%, blir en kraftfull aktör för att påverka att övergången sker i rätt tid och i rätt riktning, till gagn för hela samhället. Branschens storlek och köpkraft gör den till en nyckelaktör i skiftet till ett cirkulärt samhälle, och därför är upphandlingsprocesser ett logiskt fokus för detta projekt. 

Det är dock värt att notera att det inte finns några tydliga riktlinjer för cirkulära offentliga upphandlingar. EU-kommissionen har fastställt gröna riktlinjer för offentlig upphandling som omfattar cirkulär upphandling på generisk nivå, och EU:s handlingsplan har ännu inte översatts till förordningar. Dessutom finns det ingen enskild definition av CE och antalet verktyg och indikatorer för mätning av cirkularitet i vetenskaplig litteratur ligger för närvarande på över 200.

I RACES-projektet fokuserar vi på och underlättar konkreta testfall av cirkulära innovationer genom verkliga scenarier som kommer att drivas i samarbete med projektparterna, tre svenska kommuner. Vi analyserar effekter och samhälleliga konsekvenser av cirkulära innovationer i jämförande fallstudier, med gröna offentliga upphandlingar (som beskrivs i den nationella strategin för offentlig upphandling) som ett best case-scenario jämfört med cirkulära upphandlingar. Projektets analytiska utgångspunkt är tvåfaldig - ett politiskt förändringsperspektiv och ett affärsmodellsinnovationsperspektiv. Dessa kommer att kopplas samman för att ge ett systemiskt perspektiv på projektets testfall och deras inverkan på olika intressentgrupper och lokala samhällen. Vi kommer systematiskt att studera den offentliga sektorn, dess leverantörer i upphandlingsprocessen och effekterna på (lokala) intressenter, såsom affärsmodells- och arbetsmarknadsförändringar, samt incitament och hinder för olika samhällsaktörer.

Efter projektets slutförande har vi uppnått: en evidensbaserad förståelse av effekterna av cirkulära upphandlingar på företag och lokala samhällen, samt genomfört utbildningar och spridit kunskap till kommuner och offentliga aktörer i hela landet. Vi har också åstadkommit teoretiska framsteg inom området innovation och företag som innovationsobjekt.

Sammanfattning

Projektnamn

RACES

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektkoordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

2 000 000 SEK

Finansiärer

Formas - Cirkulär ekonomi för hela samhället

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Agnieszka Hunka

Kontaktperson

Agnieszka Hunka

Senior Researcher

+46 10 228 40 65

Läs mer om Agnieszka

Kontakta Agnieszka
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.