Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
IRBAM
Foto: Anna Hult

Kompetensplattform inom additiv tillverkning

KOMPASS II är finansierat av Västra Götalandsregionen för att stärka kunskapen inom additiv tillverkning längs hela värdekedjan. Stärkt kunskap och ökad samverkan mellan industri, akademi och forskningsinstitut är värdefullt för såväl företagen i regionen som forsknings- och innovationsförmågan i stort.

Additiv tillverkning är en fascinerade tillverkningsmetod som öppnar upp för unika möjligheter. Listan med fördelar kan göras lång, och innefattar bland annat:

  • Unik design
  • Signifikant lägre materialåtgång
  • Minskad ledtid från idé till marknadsintroduktion
  • Unika materialegenskaper
  • Digitala lager

Men för att kunna nyttja teknikens fulla potential, och ha möjlighet att testa och verifiera olika lösningar, är det viktigt ha en bra process, rätt material, god kunskap samt access till tekniken och alla dess delsteg. I dag finns det sju huvudtillverkningsgrupper som i sin tur delas in i undergrupper, beroende på material och energikälla. Det gör att det i praktiken finns ett tjugotal olika tekniker inom additiv tillverkning. Med tanke på den flora av metoder och material som finns att tillgå är det ofta svårt för företag att komma igång. För att stötta industrin i omställningen och hjälpa dem att stärka sin konkurrenskraft startades Applikationscentrum för additiv tillverkning (AM Center) under 2021. Centret rymmer såväl djup som bred kunskap inom området, och är en plats för samverkan mellan industri, akademi och forskningsinstitut. Tillsammans utreder, utvecklar och implementerar vi olika teknologilösningar.

Syftet med KOMPASS II är att främja den miljön för att säkra upp en långsiktig kompetensuppbyggnad till förmån för både medlemsföretagen och för andra organisationer (näringsliv och offentlig sektor) som vill nyttja additiv tillverkning för sin konkurrenskraft.

I detta projekt kommer att fokus att ligga på olika teknologier, bland annat Directed Energy Deposition (DED), Industrial Robot-based Additive Manufacturing (IRBAM), Metal Binder Jetting (MBJ), Hot-isostatic-press (HIP) och Hirtisering. Samtidigt kommer flera teman att adresseras, bland annat digitalisering, hållbarhet, logistik, affärsmodeller och elektrifiering.

Den totala projektbudgeten är cirka 20 MSEK. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen (VGR).

Sammanfattning

Projektnamn

KOMPASS II

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

20 000 000 SEK

Partner

Chalmers Tekniska Högskola

Finansiärer

Västra Götalandsregionen

Projektmedlemmar

Seyed Hosseini

Kontaktperson

Seyed Hosseini

Marknadschef

+46 10 228 47 57

Läs mer om Seyed

Kontakta Seyed
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Marie-Louise Bergholt

Kontaktperson

Marie-Louise Bergholt

Director Application Center for Additive Manufacturing

+46 10 516 60 85

Läs mer om Marie-Louise

Kontakta Marie-Louise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.