Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
En person åker sparkcykel
Foto: Photo by Nicolas I. on Unsplash

eSPARK - Utvärdering av elsparkcyklars roll i det fossilfria transport

Elsparkcyklar har blivit en vanlig syn i städer i Sverige och runt om i Europa. Detta har lett till både positiva och negativa reaktioner och frågan är om de bör överhuvudtaget vara en del av ett transporteffektivt samhälle. eSPARK-projektet försöker att få svar på de frågor som diskuterats mycket bland politiker, stadsplanerare och forskare.

Under hösten 2019 hade Stockholms stad 10 leverantörer av elsparkcyklar, och drygt 6000 elsparkcyklar i innerstaden. Dock är det fortfarande oklart vilket mobilitetsbehov elsparkcyklarna fyller för användare och även deras roll i det fossilfria transportsystemet.

För att förstå och kunna dra slutsatser om detta krävs bättre kunskap om hur dessa fordon används, motiv för användning, möjliga rekyleffekter, miljöpåverkan och resursförbrukning m.m. Projektet kommer att bidra till att fylla detta kunskapsgap, genom en bred ansats som angriper frågan från tre olika perspektiv för att ge en så komplett bild som möjligt. De tre olika perspektiven är:

1) Användningsmönster: insamling och analys av rörelsedata som pågått sedan sommaren 2019 från 16 städer samt enkäter och intervjuer av användare och icke-användare.

2) Resursanvändning: baserat på insamlade data kommer analys av energiåtgång och livscykelanalys (LCA) göras på elsparkcykelanvändning i Sverige och i utvalda europeiska städer.

3) Styrmedel: litteraturstudier, intervjuer med operatörer och stadsrepresentanter för att förstå nuläge, förutsättningar och goda exempel för att elsparkcyklar ska kunna bidra till ett mer transporteffektivt samhälle samt policyarbete.

 

Publikationer

Sammanfattning

Projektnamn

eSPARK

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

deltagare (samarbetsprojekt med Chalmers)

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

6 424 200 kr

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Anne Faxér

Kontaktperson

Anne Faxér

Projektledare

+46 10 228 40 01

Läs mer om Anne

Kontakta Anne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.