Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Shiva Habibi

Senior forskare

Tel +46 70 468 21 76

E-post shiva.habibi@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Mobilitet i transformation (102302)

ORCID 0000-0002-6839-8540

Shiva är teknologie doktor i transportvetenskap vid KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige. Shivas forskning handlar om att förstå beslutsprocessen för olika agenter i transportsystem, utveckla modeller för att förutsäga deras svar på olika policyer och marknadsföringsinsatser; för att ta itu med utmaningarna med trängsel och miljöpåverkan i städerna.
Intressen inom områdena transportplanering, transportefterfrågemodellering och transportpolicy. Senaste fokus är innovativa mobilitetstjänster. Methoderna som används är statistisk och matematisk analys, dataanalys och databasbehandling.