Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
studie välmående

Digital plattform för att främja psykisk hälsa och välbefinnande

Genom att förekomma och stötta unga människor kan man bidra till att öka den psykiska hälsan. Vi utvecklar en digital plattform som erbjuder olika tjänster som kan främja psykisk hälsa på flera områden. På så sätt kan vi medverka till ett ökat psykiskt välbefinnande.

Av Region Stockholm har RISE fått i uppdrag att utveckla en digital plattform som kan tillhandahålla olika informativa, stödjande och vägledande tjänster med avsikt att främja ungas psykiska hälsa och välbefinnande. Projektet riktar sig i nuläget till unga mellan 13 och 25 år. På sikt har Region Stockholm som mål att alla åldersgrupper ska få tillgång till den digitala plattformen samt att detta ska skalas upp på nationell nivå.

I nuläget saknas kvalitetssäkrad vägledning för digitala tjänster för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande utanför hälso- och sjukvården och det är svårt för den enskilde att navigera i det stora utbudet. 

Den digitala plattformen ska på ett strukturerat sätt erbjuda en samlad ingång till information och digitala tjänster som kan främja psykisk hälsa och välbefinnande. Det är tänkt att man där möts av ett antal frågor för att kunna slussas vidare till rätt tjänst, alternativt med möjlighet att själv söka och välja tjänst. Tanken är att erbjuda en plattform som kan samla vetenskapligt underbyggda råd samt som kan hjälpa till att identifiera tjänster som matchar individuella behov för att utveckla förmågor och färdigheter av betydelse för psykisk hälsa i befolkningen. 

Initiativet utgår från Världshälsoorganisationens definition av psykisk hälsa som ”ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga den egna potentialen, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till den familj och det vidare samhälle hen lever i”. 

Sammanfattning

Projektnamn

Digital plattform

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

4 600 000 kronor

Finansiärer

Region Stockholm

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

1.Ingen fattigdom
3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
17.Genomförande och globalt partnerskap
Jessica Dagman

Kontaktperson

Jessica Dagman

Senior forskare

+46 10 516 54 30

Läs mer om Jessica

Kontakta Jessica
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.