Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bilåtervinning

CIRCUS - Circulär användning av plast i fordonsindustrin

Vilka bildelar av plast kan återanvändas eller materialåtervinnas till nya bildelar på ett säkert och resurseffektivt sätt? Detta är viktiga frågor för fordonsindustrin och som adresseras i projektet CIRCUS.

Ett nytt lagförslag kom från EU kommissionen i juni 2023 som gäller bilar, den så kallade ELV-förordningen (End-of-life-vehicles). Om förslaget går igenom ställs höga krav på bilindustrin. Minst 30 procent av plast från bilar ska enligt förslaget materialåtervinnas till 2030. Minst 25 procent externt återvunnen plast ska användas i nya bilar, varav 6 procent ska komma från fordon.

Det kommer innebära stora förändringar för fordonsindustrin och återvinningsbranschen om förslaget går igenom. Den återvunna plasten som används idag i nya bilar kommer till största delen från industrispill som inte räknas som externt återvunnen i ELV-förordningen. Plasten ska kommas från uttjänta produkter för att räknas. Plasten i uttjänta ELV fordon går nästan uteslutande till förbränning med energiåtervinning. Materialvärdet går då förlorat och plasten som förbränns bildar koldioxid emissioner och bidrar till den globala uppvärmningen. 

Projektet CIRCUS adresserar återanvändning och återvinning av plastkomponenter och plastmaterial från bilar. Projektet startade i december 2023 och pågår i drygt två år. RISE leder projektet med 15 partners i fordonsindustrin, underleverantörer som tillverkar komponenterna, bildemonterare/verkstäder, återvinnare, kompounderare och materialleverantörer samt branschorganisationer.

I projektet utvärderas bildelar av plasts demonterbarhet, återanvändnings- respektive återvinningspotential. Kvaliteten på plasten analyseras. Design för cirkulär materialanvändning ingår också i projektet samt kostnads- och intäktsberäkningar för cirkulära affärsmodeller och miljösystemanalyser. 

Projektsamarbetet mellan nyckelaktörerna i branschen ska bidra till nödvändig omställning för att kunna uppfylla kommande lagkrav. 

Projektet har stor potential att bidra till avfallsminimering, spara materialresurser, minska behovet av fossil råvara och minska utsläppen av växthusgaser från förbränning av plast i fordon. 

Sammanfattning

Projektnamn

CIRCUS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

6 475 401 SEK

Partner

Volvo Personvagnar , Polestar , IAC, Plasman, KB Components , MOCOM, Rondo Plast , BASF , BilRetur , Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund , Stena Recycling , Mobility Sweden , Jönköpings Bildemontering , Walters Bildelar , Eklunds Bildelslager

Finansiärer

Eklunds Bildelslager , FFI - Fordonstrategisk Forskning och Innovation

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Annika Boss

Kontaktperson

Annika Boss

Forskare

+46 10 228 48 15

Läs mer om Annika

Kontakta Annika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Karin Lindqvist

Kontaktperson

Karin Lindqvist

Forskare

+46 70 780 62 62

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.