Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Valorisation av organiska material från livsmedelsindustrins sidoströmmar

Inom valorisation av sidoströmmar från livsmedelsindustri, jordbruk och underutnyttjade produkter, består vår kompetens av ett heltäckande tillvägagångssätt med fyra underkategorier: förbehandling, separation, karaktärisering och ingrediensdesign. Superkritisk CO2-extraktion av bioaktiva ämnen, proteinseparation samt kombinerade processer med fokus på förbättrat utbyte och funktionalitet utgör våra specialområden.

Förbehandling

 • Torkning och malning
 • Fraktionering
 • Mikrovågsbehandling, PEF och ultraljudsbehandling med hög effekt

Separation

 • Extraktion av polära och icke-polära ämnen
  • Superkritisk koldioxidextraktion med och utan lösningsmedel
  • Trycksatt våtextraktion
 • Fraktionering
 • Proteinisolering
 • Enzymbehandling

Karaktärisering

 • Analys av utbyte
 • Antioxidantaktivitet och profil
 • Totalt fenolinnehåll
 • Proteinstorlek
 • Proteininnehåll
 • Fettsyraprofil
 • Funktionella egenskaper

Kontaktperson

Epameinondas Xanthakis

Forskare

+46 10 516 66 02
epameinondas.xanthakis@ri.se

Läs mer om Epameinondas