Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utveckling av förnybara energisystem

Våra experter inom förnybara energisystem har fokus på hållbar energiproduktion, vindkraft, vätgas, sektorkoppling, energisäkerhet samt flexibilitet, robusthet och beredskap mellan och inom energisystem. Vi samarbetar med näringsliv och offentliga aktörer i forskningsprojekt samt utför konsulttjänster med fokus på utveckling och framtidsanpassning.

Vindkraftsystem

Vindkraft visar vägen mot ett fossilfritt energisystem. Utbyggnad på land och till havs krävs för att klara det ökade elbehovet inom och utom Sverige. Vi har flera år av kompetens från forskning och utveckling inom vindkraft. 

Läs mer här om våra tjänster, forskning och projekt inom havs- och landbaserade vindkraftsystem.

Vätgassystem

Potentialen för grön vätgas som råvara och bränsle i industri- och transportsektorn är mycket stor. Vätgas kan ersätta fossila råvaror och energibärare från både industri- och transportsektorn. Vi har ett brett utbud av tjänster inom vätgas, från komponent- till systemnivå.

Läs mer här om våra tjänster, forskning och projekt inom vätgas.

Batteriparker

Med större energisystem baserat på förnybar, variabel, energiproduktion, krävs lösningar för att lagra el i stora mängder. Batteriparker är en möjliggörare för att minska behovet av att importera el när elanvändningen inte matchar elproduktionen.

Läs mer här om våra tjänster inom batteriparker.

Sektorkoppling, systemstabilitet och systemsimulering

Sektorkoppling innebär att koppla samman flera energisystem för ökad verkningsgrad. Systemstabilitet syftar till att utforma energisystem som möter elnätets begränsningar. Dessa system är ofta komplexa och kan kräva simulering för att avgöra hur lämpliga de är att realisera.

Läs mer här om fler exempel och tjänster vi erbjuder inom sektorkoppling, systemstabilitet och systemsimulering.

Beredskap, robusthet och resiliens i energisystemet

I händelser av störningar i elsystemet eller kriser i samhället behövs resilienta förnybara energisystem som står emot yttre påverkan och kan förse samhällsviktiga funktioner eller andra tjänster med energi under begränsad tid.

Läs mer här om våra tjänster eller våra övningar kopplat till energiförsörjning inom totalförsvar.

Mer information

Hör av dig till vår kontaktperson nedan eller direkt till någon av våra experter.

Stefan Ivarsson

Kontaktperson

Stefan Ivarsson

Enhetschef

+46 70 680 57 43

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.