Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Krisövning: Var elberedd!

Dagens säkerhetsläge med cyberhot, informationspåverkan och sabotage, ibland med otydlig avsändare och oklart syfte, ställer ökade krav på energibolag och kommuner. RISE erbjuder ett övningskoncept med hybridhot utifrån det lokala energisystemet och dess aktörer med syftet att förstärka energiberedskapen i det lokala energisystemet.

Syfte

Övningen ger ökad kunskap och medvetenhet om riskerna med hybridhot. Innehållet i övningen anpassas utifrån deltagande aktörer.

Förbättrar hanteringsförmågan och stimulerar till samarbete över verksamhetsgränser för att förbättra energiberedskap och på så sätt förbättra kritiska samhällsfunktioners motståndskraft.

Gruppen kan under övningen identifiera ett antal förbättringsområden att arbeta vidare med efter övningen.

Table top-exercise

Övningen genomförs under en dag. I grundversionen av övningen deltar företrädare från en kommun och från de energiföretag som verkar inom kommunen. Från kommunen kan det vara säkerhetssamordnare, företrädare från kommunledning, räddningstjänst och/eller kommunikatörer som deltar, cirka 3-5 personer. Det är önskvärt att både elnätsföretag och elproducenter deltar med 3-5 personer vardera. Även regionnätsföretag, länsstyrelse och andra civilförsvarsaktörer kan delta i övningen. 

Övningen kan anpassas till den verksamhet som finns i kommunen och kan även anpassas för genomförande med flera kommuner tillsammans.

En inledning berör hybridhot och vad dessa kan innebära i en krissituation. Övningsgruppen ställs inför ett scenario som leder till en följd av utmaningar att reflektera och samarbeta kring gruppvis och kommunicera mellan grupperna. Grupperna delas dessimellan upp så att erfarenhetsutbyte sker mellan olika organisationer. Alla deltagare samlas för gemensamma genomgångar och redovisning av gruppdiskussionerna.

RISE sätter samman en övningsplan, förbereder och leder övningen.

Leveranser

Efter övningen sammanfattar RISE övningen och dess resultat.

Så här tycker deltagarna om övningen

"Övningen väckte många nya tankar. Vi testa våra rutiner vilket var jättebra. Vi övade till exempel samverkan med de andra aktörerna i workshopen – vem ansvarar för att hålla ihop samverkan i händelse av kris? Hur gör man? Och när? Det hade vi inte alls tänkt på i den utsträckningen tidigare. En viktig insikt jag tar med mig är att samverkan om möjligt är ännu viktigare när det är desinformation som cirkulerar. "
- Fecilia Callmar, Elevio. 

Beställning

Maila intresseanmälan till kontaktperson

Fakta

Tjänst

Energiövning om hybridhot och hur de kan påverka det lokala energisystemet och dess aktörer

Område

Cybersäkerhet, Energi, Risk och säkerhet, Totalförsvar och krisberedskap

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Ett inledande möte för att diskutera 

  • Lokala förutsättningar 
  • Relevanta aktörer
  • Möjliga deltagare i övningsgruppen
  • Övningens längd
  • Tidpunkt för övningen

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
Elisabet Falemo

Kontaktperson

Elisabet Falemo

Läs mer om Elisabet

Kontakta Elisabet
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sara Skärhem

Kontaktperson

Sara Skärhem

Senior Projektledare

+46 10 516 57 55

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.