Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Energiförsörjning inom totalförsvar

Energiförsörjning inom totalförsvar och krisberedskap handlar om att kunna hantera Sveriges energibehov även under kris och krig.

Inhemsk förnybar energi ersätter fossil import

Importerade fossila energiråvaror ersätts successivt med inhemsk förnybar elenergi. Samtidigt kräver samhällets elektrifiering en kraftig utbyggnad av elproduktionen. Att mindre utlokaliserade produktionsenheter ersätter/kompletterar den tidigare strukturen med ett fåtal stora anläggningar ger nya möjligheter för en robust energiförsörjning

Förebyggande arbete krävs

Att utlokalisera produktionen medför nya hot och påfrestningar. Energiaktörer och myndigheter behöver därför utföra ett omfattande förebyggande arbete för att förhindra elavbrott och/eller elbrist. Dagens energisystem innehåller exempelvis avancerade IT-system för mätning, styrning och reglering. Dessa är sårbara för cyberattacker, vilket kan få stora konsekvenser för hela samhället.

RISE expertis inom energiförsörjning

På RISE har vi bred expertis inom cybersäkerhet och energiberedskap. Bland annat bedriver vi forskning och tester av hur energisystem kan angripas av cyberattacker och vilka konsekvenser det får. Vi har också utbildningar och annat stöd till kommuner och företag som vill öka sin energiberedskap.

Fler områden kan förberedas för ö-drift

RISE expertis inom energiområdet kan medverka till att öka robustheten och ta vara på det hållbara energisystemets möjligheter att klara påfrestningar. En sådan möjlighet vi arbetar med är att förbereda fler områden i landet för så kallad ”ö-drift”, vilket innebär att ett geografiskt område blir självförsörjande med stöd av lokala energianläggningar. Då minskas beroendet till det nationella systemet.

Trygg energiförsörjning

RISE kan också ge stöd för hur man på bästa sätt skapar en trygg energiförsörjning genom en optimal kombination av olika energislag och energilager, givet lokala förutsättningar.

Sara Skärhem

Kontaktperson

Sara Skärhem

Senior Projektledare

+46 10 516 57 55

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Info & kommunikation inom totalförsvar

Information och kommunikation är grundläggande delar av totalförsvaret. Utan fungerande IT-system fungerar inte de funktioner som samhället bygger på. Det är därför viktigt att samhället lyckas förebygga, upptäcka och hantera risk…
Expertis

Skydd och säkerhet inom totalförsvar

Skydd och säkerhet är viktiga parametrar inom totalförsvar och krisberedskap.
Expertis

Produktionsomställning inom totalförsvar

Under tider av kris och krig ställs vårt samhälle inför nya utmaningar. Bland annat behöver vi hitta alternativ försörjning av produkter inom hälsa och sjukvård.
Expertis

Livsmedel och dricksvatten -totalförsvar

Trygg och säker försörjning av livsmedel och dricksvatten är nödvändigt för människors liv och hälsa. Det är grundläggande i såväl fredstida kriser som under höjd beredskap och ytterst i krig.
Expertis

Cybersäkerhet inom totalförsvar

Med ett alltmer digitaliserat samhälle ökar också risken för cyberangrepp. Såväl kritiska samhällsfunktioner som enskilda organisationer och företag kan slås ut av en cyberattack. Det är därför viktigt att möta den digitala utveck…
Expertis

Hälso- och sjukvård inom totalförsvar

Hälso- och sjukvård är en viktig del av det svenska totalförsvaret och den nationella krisberedskapen.
Expertis

Transporter inom totalförsvar

Transporter är en viktig del av totalförsvar och krisberedskap. Det handlar om att transportera människor, råvaror, förbrukningsmaterial och utrustning. Men också om att transportera energi, processhjälpmedel och kompetens.