Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Multifunktionell Urban Grönska

Den urbana marken blir i allt större utsträckning bebyggd och täckt av hårda material, vilket skapar en uppsjö av problem som ökad risk för värmeöar, buller och minskad trivsel. På RISE arbetar vi i tvärdisciplinära team med att hitta gröna lösningar som bidrar till bättre luftkvalitet, lokal kolinlagring och ökad trivsel för olika målgrupper.

Krokus till glädje för människor och pollinatörer

I dagens städer ska många funktioner rymmas och då får växtlighet ofta stå tillbaka för fastigheter och transporter på hårdgjorda ytor, vilket riskerar ge upphov till översvämning, värmeöar, hårda vindar, dålig luftkvalitet och störande buller. Det finns ett stort behov av att arbeta mer med urban grönska, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och grönytefaktorer för att skapa en hållbar och hälsosam miljö för de som lever och bor i staden. Naturen i städer påverkar hälsa, dels genom upplevelsen men också genom att grönska bidrar till ett bättre mikroklimat och minskning av föroreningar. Människor från alla kulturer önskar att få bo på en vacker plats, använda grönytor för rekreation, lek, och möjlighet att få vara i fred. Det finns även ett behov av gröna skolgårdar och lekplatser som fokuserar på barnens behov i olika åldrar. På RISE samarbetar miljöpsykologer, miljövetare, hortonomer, ingenjörer, ekologer, geologer och arkitekter med fler, för att optimera de lösningar som tas fram med ett multidisciplinärt förhållningssätt.

 

 

 

 

Tora Råberg

Kontaktperson

Tora Råberg

Forskare

+46 10 516 67 45

Läs mer om Tora

Kontakta Tora
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sara Janhäll

Kontaktperson

Sara Janhäll

Senior Forskare

+46 72 535 62 40

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.