Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tora Råberg

Forskare

Tel +46 10 516 67 45

E-post tora.raberg@ri.se

Ort Lund

Enhet Jordbruk och trädgård II (101202)

ORCID 0000-0002-7629-7555

Tora arbetar med frågor som berör både hortikultur och traditionella agronomgrödor. Hon har ett starkt intresse av hur växter kan användas i innovativa odlingssystem för att ge en varierad kost, som sociala brobyggare i stadsodling och användas för att nå de nationella miljömålen. Kompetensen innefattar organiska gödselmedel, botanik och gynnande av ekosystemtjänster. Hon har arbetat med jordbrukets nyttoinsekter, indikatorväxter, stadsodling, biokol, permakultur, agroekosystem i ett förändrat klimat och disputerat inom området kväveflöden i ekologiska växtodlingssystem.

Relaterat