Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sara Janhäll

Senior Forskare

Tel +46 72 535 62 40

E-post sara.janhall@ri.se

Ort Borås

Enhet Luftbehandling (104104)

ORCID 0000-0002-2679-2611

Senior forskare inom aerosolfysik i luft-, miljö- och transportinfrastruktur sedan ca. 30 år. Startade som civilingenjör i fysik, och arbetar idag tvärvetenskapligt med frågor inom luftkvalitet eller hållbarhet, ofta relaterad till transportsektorn.
Sara har publicerat ca 25 vetenskapliga artiklar och ett stort antal rapporter inom områden som grönska som åtgärd mot höga partikelhalter, relationen mellan miljöeffekter, vägdamm, avgaspartiklar, partiklar från förbränning och annan luftmiljö och planering av infrastruktur eller trafikinformation. Idag driver Sara samarbetsprojekt inom luftkvalitet, partikelsensorer och transportinfrastruktur.
Tidigare erfarenhet av luftkvalitetsrådgivning och tillämpad forskning, men också av politiskt och fackligt arbete, vilket ger en god grund för breda perspektiv i kombination med djup förståelse för matematik.

Relaterat