Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tryckt och organisk elektronik

Tryckt elektronik är ett forskningsområde som växer i snabb takt och tillämpningsområdena blir allt fler. Vi hjälper industrikunder med kunskap och unika labmiljöer för att utnyttja forskningsresultat inom området. Utmana oss gärna!

At the Printed Electronics Arena in Norrkoping, Sweden, we move with ease from molecule synthesis in cleanrooms to small series production of printed electronics components and prototyping of hybrid circuits.

Tryckt elektronik erbjuder fantastiska möjligheter att skapa nya produkter och elektroniska system med konventionell tryckteknik som bas. Papper, plast, läder, och andra material kan förses med elektroniska och bioelektroniska funktioner.

Exempel på möjligheter med tryckt elektronik är

 • miniatyrisering
 • miljövänlig produktion
 • lägre kostnad tack vare smartare produktionsmetoder
 • flexibla substrat och material ger nya former - hybridelektronik och mjuk elektronik
 • jonledande material öppnar för möjligheter inom biokompatibla system- interface med människor tex och delområdet bioelektronik växer snabbt.
 • kombinationer av material och komponenter

Områden vi fokuserar

Förpackning

Smarta förpackningar, smarta etiketter, smarta material och olika kommunikationsprotokoll - Internet of Things eller kanske Internet of Packaging? Med mindre, smartare och miljövänliga system kan vi känna temperatur, fukt, rörelse, vibration eller t.ex. biomarkörer. 

Hälso- och sjukvård samt medicinteknik

Med tryckta biosensorer och system som kommunicerar i och på människokroppen bryggas gapet mellan elektroniska system och komponenter till människans signalsystem - där laddningar bärs av joner istället för elektroner. Vår tryckta Integrated Sensor Platform är ett unikt koncept som utvecklats av RISE tillsammans med Linköpings universitet. Systemet representerar ett nytt paradigm inom bio-sensing. Med en åldrande befolkning ökar trycket på hälso-och sjukvården och behovet av prevention, precisions medicin och tele-medicin ökar i samma takt. Teknik för monitorering och självdiagnosticering samt kommunikation med vårdgivare, är områden som växer snabbt och som alla bygger på insamling av data lokalt, via sensorer och smart utrustning. Ett annat exempel är drogmonitorering i fält via enkla test och monitorering av kylkedjor för tex vaccin

Byggnader och konstruktion

Tryckta sensorer i byggnadsmaterial kan registrera fukt, temperatur och på sikt även mögel och andra skador. Denna typ av teknik medför högre materialstandarder och ökad säkerhet för både byggnader och individer. Vårt spin-off företag Invisense är ett bra exempel på möjligheter inom området.

Printed Electronics Arena

PEA är ett innovationskluster och ett ekosystem för forskning inom tryckt elektronik. Vår test- och demonstrationsanläggning PEA Manufacturing är navet i verksamheten där vi kan utveckla prototyper och producera små serier av smarta system, och är av EU utnämnd till en Pilot Line Demonstrator för möjliggörande teknik. Vi överbryggar gapet mellan akademisk forskning och volymproduktion av nya produkter och komponenter. Innovationsklustret bygger på ett nära samarbete med Linköpings universitet och the Laboratory of Organic ElectronicsBesök Printed Electronics Arena virtuellt.

Inom innovationsklustret arbetar vi nära entreprenörer och utvecklar affärsmöjligheter inom tryckt elektronik. Vi har kunder och forskningssamarbeten globalt och kan bokstavligen gå från molekyl (bläck, elektrolyter, materialkombinationer, formulering, syntes, karakterisering) till färdiga prototyper och system. Vi utnyttjar kompetens från hela RISE och LiU för att möta era behov. 

 

High end screenprinting using thin flexible substrates

Grunden för tryckt elektronik är djup kunskap inom kemi, fysik, elektronikdesign och materialforskning men vi arbetar ofta även med rent produktionstekniska utmaningar som:

 • kan vi göra sensorn billigare?
 • kan vi göra systemet (eller komponenten) mindre och lättare?
 • kan vi göra systemet batterioberoende?
 • kan vi skörda energi med rörelse eller tryck?
 • kan vi detektera en markör, biomarkör, nivå, parameter mer exakt?

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

PEA, Printed electronics arena

Europas modernaste test- och demoanläggning för hybridelektronik (kombination av tryckt elektronik och kiselchip). PEA eller Printed Electronics Arena är designad för test och utveckling av tryckta elektronik- och hybridsystem.
Projekt

Smart etikett för vaccinmonitorering

Smart Cold Chain Indicator, sCCI, är en smart etikett för temperaturloggning vid medicintransporter. Med hjälp av tryckt elektronik och ett samarbete med marknadsnära parter har RISE varit med och utvecklat systemet. Det pågående …
Projekt

BioCom Lab - The Smart Intra-Body Network

BioCom Lab är ett svenskt forsknings, utvecklings, kommersialiserings, och idébanksinitiativ av RISE och Linköpings Universitet. Syftet är att med ett helhetsperspektiv ta fram ett internt kroppsnätverk, med fokus på e-hälsa genom…
Berättelse

Tryckt elektronik upptäcker skador på hästar

Hälta är ett stort problem inom hästsporten. Skadorna är svåra att upptäcka, samtidigt kan det vara avgörande att snabbt sätta in rätt behandling. I ett forskningsprojekt vid Printed Electronics Arena i Norrköping undersöker RISE …
Projekt

Töjbar tryckt elektronik för att förebygga liggsår

Stretch-Light är ett samarbetsprojekt mellan avdelningen för Tryckt Elektronik på RISE Acreo och Laboratory of Organic Electronics vid Linköpings Universitet. Siktet är att utveckla en hudnära och elastisk PPG-mätningspatch för at…

Testbäddar för industrialisering och verifiering

Testbäddar och demonstrationsmiljöer, teknisk utvärdering och verifiering samt prototyper och pilotproduktion är några av RISE erbjudanden inom industrialisering och verifiering.
Projekt

GreenSense - drogmätning med smart miljövänligt minisystem

GreenSense är ett miniatyriserat system för att känna av biomarkörer i saliv/urin, med fokus på drogtestning, baserat på nanocellulosa och tryckt elektronik.
Tjänst

Sensorer och sensorapplikations­utveckling

RISE utreder, föreslår och utvecklar den lämpligaste lösningen utgående från kundens behov med hänsyn taget till miljö, pris och volym. RISE kan som oberoende samarbetspartner identifiera, implementera och utveckla den tekniska lö…