Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Växtodling – teknik och metodik för hållbar produktion

Hur producerar man mat för att föda en växande population i en föränderlig värld – samtidigt som man gör jordbruket hållbart ur ett miljö, jordhälsa, ekonomiskt och socialt perspektiv? På RISE arbetar vi med flertalet aspekter av hållbar växtodling såsom odlingsteknik, vattenhushållning, växtskydd, växtnäring, precisionsodling, markhälsa etc.

Robot som rensar ogräs i en frilandsodling
Foto: Tomas Johansson RISE
Ogräsbekämpning med robot i frilandsodling

RISE utvecklar och utvärderar teknik, metoder och systemlösningar för en funktionell hållbar och lönsam växtodling på fält och i växthus.  Målet är lösningar som ger minimal eller ingen påverkan på omgivande miljö och som helst motverkar klimatförändringar samtidigt som den säkrar ett effektiv nyttjande av insatsmedel och en hög skörd med rätt slutanvändarkvalitet.

För att nå detta arbetar vi med

  • utveckling av metodik och sensorsystem för att mäta egenskaper i mark och gröda såväl i fält som i växthus
  • odlingsteknik i proteingrödor (bönor och ärtor och vall) samt oljeväxter (raps och rybs) och spannmål (korn, havre och vete)
  • anpassning och utveckling av redskap och autonoma fordon för effektiv ogräskontroll såväl som för såbäddsberedning och skörd 
  • kombination och användning av biologiska, mekaniska och kemiska bekämpningsåtgärder för att utveckla det integrerade växtskyddet (IPM).
  • att utveckla området precisionsodling för att platsspecifikt anpassa och styra insatsvaror i mark och gröda med GPS-teknik och geografiska informationssystem (GIS) för att uppnå önskad kvalitet och skördeutbyte.
  • beslutsstöd för bedömning av lönsamheten i platsspecifikt varierad gödsling med växtnäring och behovsanpassning av ogräsreglering och växtskyddsinsatser
  • teknik för att tidigt upptäcka växtskadegörare med drönare, bildanalys och spektral information samt DNA-teknik på fält och i växthus
  • teknik för optimering av vattenförsörjning (bevattning och dränering) av fältgrödor under varierande väder och ett förändrat klimat
  • odlingsteknik för förbättrad bördighet innefattande hantering av halm och tillförsel av biokol
UAV Flygande vinge SMARTONE
Foto: JTI Bildbas
En drönare av typen flygande vinge med god kapacitet att göra mätningar på stora arealer

I flertalet projekt samarbetar vi med andra forskargrupper och kompetenser inom och utom RISE. Vårt utvecklingsarbete sker ofta i nära samarbete med universitet, rådgivning, företag och lantbrukare och resultaten valideras ofta i fältförsök och i praktiken hos kommersiella odlare.

Björn Ringselle

Kontaktperson

Björn Ringselle

Forskare

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Kontakta kundservice

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

DemoFält för reglerad dränering

En stor utmaning för jordbruket är att klimatförändringarna kommer förvärra problemen med vattenöverskott och underskott, samtidigt som eutrofieringen ska minska. Reglerad dränering (RD) kan reducera näringsläckaget, och förbättra…
Projekt

Innovativa energieffektiva växthus

Vi vill genom nyttjandet av överskottsvärme skapa förutsättningar för hållbar och konkurrenskraftig växthusodling i Sverige genom att i större utsträckning använda lågtempererad värme från andra verksamheter. Projektet genomförs i…
Expertis

Växtodlingsförsök

Har ni en restprodukt från någon process som ni tror skulle kunna användas inom växtodling, antingen som gödselmedel eller som odlingssubstrat? RISE erbjuder en testmiljö där återvunna produkter utvärderas i odlingsförsök.
Projekt

Ölproduktion med smak och lokal identitet från svenska humlesorter

Hope for Swedish hops fokuserar på sensoriska egenskaper i svensk humle. Vi kommer besvara frågan "Hur smakar öl gjord på svenska humle?". Projektet är ett innovationsprojekt som täcker hela värdekedjan för humle, från o…
Projekt

Färsk skörd av gröna bönor

Innovationsprojektet inom EIP kommer utveckla minst två prototyper baserade på färska åkerbönor, varav en extruderad produkt, som tydligt framhäver åkerbönan (smak/utseende/färg) som råvara. Arbetet sker tillsammans med Atria Scan…
Berättelse

Precisionsodling för hållbar livsmedels­produktion

I takt med att befolkningen i världen växer ökar också behovet av livsmedel. Med hjälp av modern teknik kan livsmedelsproduktionen effektiviseras utan att dess miljöpåverkan stiger. RISE arbetar med precisionsodling för hållbar in…