Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Haukur Ingason

Enhetschef

Tel +46 10 516 51 97

E-post haukur.ingason@ri.se

Ort Borås

Enhet Samhällssäkerhet (105302)

Haukur Ingason är Civilingenjör (1988) och Tekn. Dr (1996) från LTH. Har jobbat vid SP-Brandteknik sedan 1988, och RISE sedan 2017 med bland annat forskning kring brandskydd i undermarks- och industriella anläggningar. Har varit projektansvarig åt bl a Styrelsen för Svensk Brandforskning (Brandforsk), Trafikverket, MSB och FORMAS i projekt som berör bränder i tunnlar och andra undermarksanläggningar. Projekten har fokuserats på områden som , t ex fordon, rökspridning, brandgasventilation och sprinklersystem. Bland de projekt som kan nämnas är mätning av utvecklad brandeffekt från olika stora fordon i tunnlar. Haukur initierade och var ansvarig för genomförande av fullskaliga brandförsök i en vägtunnel i Norge 2003, ett stort internationell projekt som har väckt stor uppmärksamhet över hela världen. Haukur har deltagit som konsult i över tio olika infrastrukturprojekt i Sverige med fokus på brandsäkerhet i tunnlar. Det har först och främst gällt framtagande av dimensionerande brandkurvor och beräkning av rökspridning. Olika tekniska lösningar har jämförts och studerats.

Har varit adjungerad professor vid Mälardalens Högskola 2006-2012, och vid Lunds Tekniska Högskola 2012 - idag. Nuvarande tjänst är gruppchef vid RISE, avdelningen Safety.