Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

TUSC Centrum för säkerhet i tunnlar och andra undermarksanläggningar

TUSC är ett forsknings- och utvecklingsforum, där forskare och problemägare gemensamt fokuserar mot en ökad säkerhet och effektivitet inom området tunnlar, gruvor och bergrum.

Målsättning och fokus

Vår målsättning är att stärka och förvalta brandkompetensen inom tunnlar, gruvor och bergrum och skapa värde och nytta genom att lösa relevanta problemställningar som identifierats av TUSC:s medlemmar och intressenter. Verksamheten inom ramen för TUSC bedrivs inom sex prioriterade forskningsområden:

  • branddynamik, 
  • nya energibärare i fordon och energilagring under mark,
  • brandbekämpningssystem och ventilation, 
  • brandfarlig och explosiv vara under mark, 
  • utrymning och räddningsinsats, och
  • metodutveckling inom räddningstjänstområdet.

Hur TUSC fungerar

TUSC drivs genom att nätverkets medlemmar gemensamt beslutar om de projekt som ska genomföras. Detta sker genom en process där styrgruppens medlemmar själva, deltagande organisationernas personal eller externa aktörer inkommer med projektförslag baserade på ett faktiskt behov inom något av TUSC:s prioriterade forskningsområden. Exempelvis vill vi underlätta för tunnelbyggare med nya säkerhetslösningar, vi vill ge myndigheter kunskapsstöd och vi vill sprida den kunskap som finns inom RISE för tunnlar, gruvor och bergrum.

Värdet av TUSC

Generellt har TUSC genom sin verksamhet bidragit till kunskapsuppbyggnad inom flera områden som varit viktiga för medlemmarna. De genomförda forskningsprojekten har resulterat i både faktisk kunskap som kan implementeras i pågående nationella infrastrukturprojekt, samt i vetenskapliga internationella publikationer. En utredning gjord av Ramböll har visat att den gemensamma ekonomiska satsningen mellan RISE och Trafikverket för att utveckla ett nytt brandbekämpningssystem i trafiktunnlar var ekonomiskt lönsam både på kort och lång sikt. En oberoende utvärdering av TUSC:s första 5 år av Trafikverket visade att TUSC bedriver en relevant aktivitet som ger användbara kortsiktiga resultat såväl som vetenskapligt meriterande.

Några projekt-exempel

I filmen nedanför visas ett  TUSC-finansierat projekt där säkerheten för fordonsgastankar i händelse av en lokal brand testades.

TUSC har tagit fram en handbok för brandskydd under byggtid av tunnlar och andra undermarksanläggningar (se pdf till höger). En presentation om handboken ges i filmen nedan från ett webbinarium anordnat av HållNollan som är en branchorganisation som jobbar för en bättre arbetsmiljö inom byggbranchen.

Medlemskap

Kontakta vår kontaktperson för mer information om medlemskap.

Behandling av dina personuppgifter

Haukur Ingason

Kontaktperson

Haukur Ingason

Forskare

+46 10 516 51 97

Läs mer om Haukur

Kontakta Haukur
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Artur Storm

Forskare

+46 10 516 58 76

Läs mer om Artur

Kontakta Artur
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.