Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Anders Lönnermark

Enhetschef

Tel +46 10 516 56 91

E-post anders.lonnermark@ri.se

Ort Borås

Enhet Brandskydd (105301)

Anders är teknologie doktor i Brandteknik, med fokus på branddynamik i tunnlar. Genom åren har han forskat kring bl.a. emissioner från bränder och utflytningsegenskaper hos brandsläckningsskum. Forskar numera, utöver tunnelområdet, mycket kring brandsäker lagring av biobränslen och avfall. Detta inkluderar studier av självuppvärmningsegenskaper. Anders är convener för arbetsgrupperna ISO/TC238/WG7 (Safety of solid biofuels) och ISO/TC300/WG6 (Safety of solid recovered fuels). Han är ledare för kompetensplattformen Fuel storage Safety. Anders studerar även kaskadeffekter och resiliens och har inom RISE varit ledare för fokusområdet Resilienta städer och samhällen. Anders är chef för enheten Brandskydd inom avdelningen Säkerhetsforskning.

Relaterat