Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bestämning av flytegenskaper hos vätskor och halvfasta material - reologi

Reologi ger dig ett mått på konsistens, flytbarhet och stabilitet så att du kan få rätt produktegenskaper, processbarhet och hållbarhet.

Elastisk droppe av långfil.
Foto: Mats Stading
En del fermenterade mjölkprodukter, såsom långfil, är tydligt elastiska.

Reologi beskriver hur halvfasta och flytande ämnen uppför sig och är en tvärdisciplinär vetenskap. För så vitt skilda material som livsmedel, oljor, bläck, färg, plaster, asfalt och betong behövs reologiska metoder för att beskriva egenskaper, processbarhet och för att förutsäga och modellera deras uppförande.

Ofta beskrivs flytförmåga med viskositet och för oljor och vatten räcker detta då viskositeten inte beror på hur snabbt de deformeras. För polymersystem och betong behövs mer komlexa modeller och ofta används viskoelastiska metoder för att beskriva material som både har flytegenskaper och elastiska egenskaper.

RISE har tekniker och kompetens för hela skalan från lättflytande drycker till plastsmältor och betong. Vi erbjuder avancerad produktutveckling och design av önskvärda flytgenskaper, analys, problemlösning och konceptutveckling. En lista över tillgänglig reologiinstrumentering finns på https://nordicrheologysociety.org/RheologyLabs.


Mats Stading

Kontaktperson

Mats Stading

Sektionschef

+46 10 516 66 37
mats.stading@ri.se

Läs mer om Mats