Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Martin Knicky

Forskare

Tel +46 10 516 69 19

E-post martin.knicky@ri.se

Ort Uppsala

Enhet Jordbruk och trädgård I (101201)

Mitt kompetensområde sträcker sig från skördemetoder fram till konserveringsmetoder (ensilering, för-torkning, torkning) av framförallt vallfoder. I min forskning fokuserar jag på faktorer som påverkar konserverings- och lagringsprocesser i samband med foderkvalitet och miljöinverkan. Min forskning inkluderar allt från försöksplanering, i laboratorieskala till industriell skala, provtagning och provanalys (kemisk och främst mikrobiell) till tolkning av resultat (bl.a. utvärdering i SAS, Minitab, Excel).
Från 2005 har jag varit aktiv medlem av ‘Feed Science Network’, ett nätverk bestående av företag i foder- och konserveringmedelsbranschen och forskare vid Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård vid SLU. Jag har medverkat i många nationella och internationella forskningsprojekt inom det nätverket, bland annat med Trioplast AB, Pöttinger Maschinenfabrik GmbH, Trejon AB, Stalham Engineering Co. Ltd., BASF GmbH, Addcon GmbH, och inte minst med Hanson&Möhring AB (Salinity) där jag utvecklat och testat deras patenterade ensileringsmedel Safesil.