Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mikroskopi för livsmedel

<p>De flesta av oss tycker nog att den viktigaste egenskapen hos mat är att den är god. Men idag behöver vi för klimatets skull också utnyttja råvaror och restprodukter bättre, öka konsumtion av klimatsmarta vegetabiliska proteiner som alternativ till kött, och ge bättre förutsättningar för god hälsa. För att åstadkomma allt detta måste livsmedlets innehåll och process förändras. Avancerad kunskap om livsmedlens mikrostruktur ett viktigt verktyg eftersom strukturen styr egenskaperna. Då behöver vi mikroskopi och design av mikrostrukturen!</p>

Brödmikroskopi
Mikrostrukturen hos bröd vid olika längdskalor. Den översta raden visar en croissant, en förstorad Röntgen-mikrotomografibild av den samt en konfokalbild av en lamell. Den undre raden visar en ljusmikroskopibild av stärkelse och gluten i en lamell samt en transmissionselektronmikroskopibild av en delvis svälld stärkelsegranul.

Genom att designa mikrostrukturen rätt får vi klimatsmart och hälsosam mat. Livsmedel har ofta komplicerad, heterogen mikrostruktur med flera faser på multipla skalor. Bidragen från de olika strukturdelarna, på olika längdskalor summeras och ger livsmedlet dess egenskaper. Såväl konsistens, munkänsla, smakfrisättning, lagringsstabilitet, svällning, nedbrytning och biotillgänglighet styrs av strukturen. För att förstå samband mellan egenskaper, funktionalitet och mikrostruktur behövs avancerad mikroskopi som kan bestämma strukturen på alla olika längdskalor. Det behövs även djup kunskap kring formulering av problemställningar, experimentupplägg, provpreparering, handhavande, datatolkning, modellering och statistisk utvärdering. RISE är väl rustade inom alla dessa områden och har bra instrumentering. Vi har avancerad provprepareringsutrustning för mikroskopi (kryo, frysetsning, plastinbäddning, micateknik, tunnsnittning) och ljus-, konfokal- och elektronmikroskop. RISE har även svepelektronmikroskopi, konfokal Raman mikroskopi, TOF-SIMS och AFM och vi samarbetar med ledande forskare över hela världen och utnyttjar forskningsinfrastrukturer. All verksamhet grundar sig på forskning och fysikalkemiska principer.

RISE erbjudande omfattar:

  • Design av nya livsmedel med förbättrad funktionalitet och egenskaper
  • Stöd vid produktutveckling
  • Problemlösning
  • Karakterisering och analys av produkter
  • Kunskapsuppbyggnad inom tillämpade forskningsprojekt
  • Kurser och nätverk
Niklas Lorén

Kontaktperson

Niklas Lorén

Senior Forskare

Läs mer om Niklas

Kontakta Niklas

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.