Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Konsumtion av hållbart protein

Det serveras omkring tremiljoner offentliga måltider i Sverige varje dag. Ett skifte till mer hållbara proteiner ger därför stor miljönytta i både offentliga måltider och i hemmet. RISE har expertis inom såväl offentliga måltider som konsumenttester av nya produkter och hur konsumenters beteende kan påverkas med en vänlig knuff i rätt riktning.

Konsumentprodukter – paneler provsmakar och ger svar

Om en produkt kan bli en succé handlar bland annat om vilka känslomässiga reaktioner vi får när vi möter produkten första gången. Det ger RISE konsumentutvärderingar svar på. Vi har en omfattande konsumentdatabas med personer som arbetar med att prova, definiera och beskriva de produkter de provsmakar. Ofta jämförs flera snarlika produkter och provsmakarna får jämföra egenskaper som syra, sötma, sälta och konsistens. De kan berätta om en produkt känns rätt, om den smakar för mycket av något och vilken som är godast.

Med kännedom om vad konsumenten föredrar kan karaktärsdragen hos den godaste produkten definieras. Kunskap som leder till justering av produkten, vidare till sensorisk analys och därefter till ny konsumentutvärdering.

Med god kännedom om konsumenters preferenser kan produktutvecklingen bli effektivare. Redan i ett tidigt skede kan en produkt stoppas om önskade egenskaper inte uppnås. 

Konsumentbeteende – nudging lockar oss att prova

För att påverka konsumentbeteende arbetar RISE med att förstå vilka hinder som finns för att välja exempelvis ett köttsubstitut i butik. Konsumenter agerar på känsla, tidigare erfarenhet och information. Vi studerar vad som påverkar det slutliga beslutet för köp och användning. Vi studerar också hur konsumenter senare agerar i köket. Många säger att de inte vet hur de ska tillaga vegetariska produkter, och vi undersöker vad som får människor att känna så. Med kunskap om konsumentbeteende kan RISE exempelvis hjälpa till att ta fram smaksättningar som passar för köttsubstitut.

För att påverka beteenden jobbar RISE bland annat med nudging, att ge en lätt knuff i rätt riktning mot ett mer hälsosamt, välmående och hållbart liv. Det bygger på forskning om mänskligt beteende och hur vår hjärna fungerar. Ett exempel på nudging är skyltning i butik som påminner oss om vad som är hållbart, ett annat är mindre storlek på tallriken vid lunchbuffén som får oss att slänga mindre mat.

RISE forskningsbakgrund och långa erfarenhet av att jobba med alternativa proteinkällor gör vårt erbjudande inom konsumentbeteende unikt. Lägg därtill vår multisensoriska bredd med kunskap inom allt från ljud, taktila egenskaper, förpackningens betydelse och kvalitetssäkrade konsumentutvärderingar. Tillsammans kan vi ge konsumenter en knuff i rätt riktning mot hållbarare matvanor. Se mer om vad vi gör inom hållbar konsumtion här: https://youtu.be/Svne6uL0RbA .

Offentliga måltider – ett ansvar att driva utvecklingen

Många offentliga aktörer ligger långt framme i omställningen till mer hållbara proteiner. Det är särskilt viktigt att arbeta med hållbara proteiner i de offentliga måltiderna eftersom det är runt tre miljoner måltider som serveras varje dag. Ett skifte till mer hållbara proteiner växlar därför upp till en stor miljönytta. De offentliga måltiderna har även en roll som föregångare för att introducera och inspirera gästerna till förändrade matvanor även på hemmaplan. Som stor samhällsaktör har man inte bara stora möjligheter utan också ett stort ansvar att driva på omställningen.

RISE arbetar på flera sätt med offentliga måltider:

  • RISE klimatdatabas används av kommuner och landsting som en grund för klimatarbete i måltidsverksamheten, som att klimatberäkna recept, men även på en mer strategisk nivå för uppföljning av klimatavtryck från inköpta livsmedel. När klimatpåverkan kommuniceras på menyn hjälper det också medvetna gäster att välja mer klimatsmart.
  • Vi erbjuder kompetensutveckling inom de offentliga måltiderna, såväl teoretiska utbildningar om hur olika livsmedelsråvaror påverkar miljön som praktiska utbildningar inom exempelvis vegetarisk matlagning där ett hållbart proteinval är centralt i kursen.
  • Vi har medverkat till en webbutbildning om klimatsmart mat, riktad till de offentliga måltiderna, som över 600 personer deltagit i under 2019.
  • RISE och Västragötalandsregionens initiativ Måltid Sverige och Skolmatsakademin spelar en viktig roll i de offentliga måltidernas kompetensförsörjning genom att erbjuda ett brett kompetensutvecklingsprogram.
  • Vi har flera pågående projekt där hållbara proteinkällor är en av flera viktiga nycklar till framtidens hållbara måltider. Exempelvis projektet Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider där vi arbetar tillsammans med 10 offentliga organisationer i Västra Götaland.

RISE kompetens kring vilka hållbara proteinkällor som finns idag och vilka som är på gång, hur de olika proteinerna påverkar miljön, tillsammans med kunskaperna om hur de offentliga måltiderna arbetar, gör oss till en naturlig samarbetspartner.

Kontakta oss för mer information om hur RISE kan hjälpa ditt företag eller organisation med offentliga måltider, konsumenttester eller att påverka konsumtionsbeteenden. 

Penny Bergman

Kontaktperson

Penny Bergman

Enhetschef

+46 70 526 57 40

Läs mer om Penny

Kontakta Penny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.