Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tillförsel av råvaror till jordbruksbaserade bioraffinaderier

En ökad användning av råvaror och restströmmar från jordbruket kan bidra till att begränsa klimatförändringarna men det är viktigt att de produceras och används på ett hållbart och lönsamt sätt.

Den fossila energin behöver fasas ut för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. En central del i denna utfasning är att byta ut de fossila råvarorna mot biobaserade råvaror, där den agrara biomassan är en del av omställningen. I jordbruket finns förutom den råvara som produceras idag även biomassa som inte utnyttjas. Det kan vara sidoströmmar och restprodukter som uppkommer i primärproduktionen eller senare i förädlingsledet till färdig produkt. På RISE skapar vi förutsättningar för att bättre kunna utnyttja den agrara biomassan och öka förädlingsvärdet. Det kan komma lantbrukaren tillgodo eller utnyttjas av industrin som en ny råvarubas. En central del i detta arbete är ett hållbart uttag av biomassan med bibehållen bördighet på lång sikt.

Vårt arbete fokuserar på utmaningar i biomassans tillförselkedja från odling till förbehandling innan leverans till bioraffinaderiet. Vi utgår från näringens behov och jobbar tillsammans med företag. Vi försöker hitta lösningar där råvaruproducenten är en aktör i förädlingskedjan genom småskaliga tillfördelkedjor som kan leverera en högvärdig biobaserad produkt. Vi erbjuder praktiska tester både genom fältförsök, maskinutveckling, utveckling av processer i labb och pilotskala, labanalyser, teknoekonomiska beräkningar, potentialberäkningar för biomassa, utveckling av affärsmodeller och livscykelanalyser.

När jordbruket producerar foder och livsmedel uppstår restprodukter. Genom att ta tillvara och bearbeta dem i ett bioraffinaderi kan de omvandlas till en mängd olika produkter. I denna film presenteras RISE verksamhet inom området jordbruksbaserade bioraffinaderier.
Johanna Olsson
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Carina Gunnarsson

Kontaktperson

Carina Gunnarsson

Forskare

+46 10 516 69 32

Läs mer om Carina

Kontakta Carina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.