Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mats Edström

Forskare

Tel +46 10 516 69 86

E-post mats.edstrom@ri.se

Ort Uppsala

Enhet Kretsloppsteknik (101404)

Jag har arbetat i 25 år inom biogasområdet med tillämpad forskning t.ex. med att utvärdera teknik och system för biogasanläggningar. Arbetet har bedrivits både i försök i pilotskala och i produktionsanläggningar med rötning av slakteriavfall, slam från kommunala reningsverk liksom massabruk, matavfall, gödsel och energigröda. Fokus har varit på tekniska frågeställningar som förbehandling via sönderdelning, termisk hydrolys liksom omrörning av rötkammare, energi- och massbalanser och efterbehandling av rötrest som fasseparation och indunstning.

Relaterat