Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Integrera ekosystemtjänster i fysisk planering och byggnation

Genom att ta tillvara och återskapa de processer som finns i naturen kan ekosystemtjänster levereras, som genererar nytta för samhället. RISE kan stödja din organisation i att arbeta gränsöverskridande och innovativt för att nå konkreta resultat.

Flödesutjämning, temperaturreglering, luftrening, biologisk mångfald, rekreation - det finns många exempel på hur natur kan generera samhällsnytta form av ekosystemtjänster. Naturbaserade lösningar som t.ex. öppna dagvattenanläggningar, anlagda våtmarker, restaurerade vattendrag eller varför inte träd och urbana ängsytor, har på senare år kommit att få allt större genomslag inom samhällsbyggnadssektorn. Men att arbeta effektivt med ekosystemtjänster som en del av den fysiska planeringen kan vara svårt. Naturbaserade lösningar ligger ofta i ett gränsland när det gäller ansvar och ägandeskap, funktionalitet och teknikområden. Därtill krävs ofta kunskap från olika expertisområden för att säkerställa att planeringen bygger på korrekta utgångspunkter och att de tänkta nyttorna blir verklighet: förståelse för naturliga processer, tekniska egenskaper hos mark och vegetation, hantering och analys av geodata, multidisciplinära processer m.m.

RISE stödjer kommuner och fastighetsaktörer som vill utveckla sin förmåga att integrera ekosystemtjänster i fysisk planering och byggnation utifrån ett helhetsperspektiv, med vetenskaplig grund.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.