Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mattias Berglin

Forskare

Tel +46 10 516 58 97

E-post mattias.berglin@ri.se

Ort Borås

Enhet Biologisk funktion (103404)

ORCID 0000-0002-9377-8924

I min forskning försöker jag förstå vad som sker i gränsytan mellan biologiska system och material. Det kan vara interaktion mellan en human endotelcell och en nanopartikel eller interaktion mellan en bakterie och en yta funktionaliserad med en antimikrobiell peptid. Men det kan även vara att mäta adhesion mellan havstulpanens lim och en ytbeläggning av silikon.
För att kunna dra riktiga slutsatser och utveckla funktionalla material krävs det en noggrann ytanalys av både kemiska och fysikaliska egenskaper. Kemiska grupper kan bestämmas med FT-IR eller TOF-SIMS, vätbarhet och ytenergi med kontaktvinkelmätningar, struktur med SEM eller optisk profilometri, och mekaniska egenskaper med dragprovning eller nanoindentering.
Respons hos de biologiska systemen kan sedan mätas som en morfologiförändring hos cellen i den 3D-printade scaffolden, om bakterien är levande eller död på kateterytan och slutligen om havstulpanen ramlar av eller sitter fast på båtskrovet.

Intresseområden
Polymer/Syntes
Ytmodifiering
Antifouling
Marin påväxt
Biokompatibilitet
Ytakarakterisering
Nanopartiklar

Relaterat