Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Substitutionstrappan

Grundkurs i Alternatives Assessment: Välj bättre alternativ till skadliga kemikalier

Har du skadliga kemikalier i din produkt eller process som du vill fasa ut? Vill du veta hur du ska jobba och tänka när du letar och väljer bättre alternativ? Med Alternatives Assessment får du en metod för informerad substitution.

När du ska ersätta skadliga ämnen i en produkt eller process är det viktigt att minska risken för osund substitution. Osund substitution innebär att du väljer ett alternativ som är lika illa, eller värre än ämnet du fasade ut från början. Det kan även innefatta alternativ som inte håller tidigare nivå av teknisk prestanda, påverkar produktens livslängd negativt, inte uppfyller marknadens krav, leder till slöseri av vatten och energi mm.

Informerad substitution vilket är det som du vill uppnå, innebär att du systematiskt samlat relevant information, inkluderat flera perspektiv, är transparent och gör genomtänkta val som inte är förhastade. Ett alternativ är sällan bättre ur alla aspekter och du kommer behöva göra avvägningar. Målet är att dokumentera hur du, eller din organisation tänker och prioriterar när ni gör dessa avvägningar.

Mål och syfte

Målet med kursen är att sprida kunskap om ett etablerat arbetssätt som kan användas för att välja hållbarare alternativ till skadliga kemikalier. Efter kursen vet du hur du kan lägga upp arbetet, vilka intressenter som är relevanta för framgångsrikt substitutionsarbete, vart det går att hitta alternativ och hur du jämför och tar beslut.

Målgrupp

Handlande och producerande företag som vill jobba aktivt med substitution, utfasning av skadliga kemikalier ur produkter och processer.

Förkunskapskrav

Detta är en grundkurs i metoden Alternatives Assenssment som används för att jämföra alternativ till skadliga kemikalier.

Kursen tar vid i steg 3 och 4 i Substitutionstrappan från Kemikalieinspektionen "Hitta bättre alternativ" och "Bedöm och välj alternativ".

Föreläsare

Rådgivare från Substitutionscentrum vid RISE.

Innehåll

Kursen ska ge kunskap om grundläggande principer och verktyg som hjälper dig att börja fasa ut skadliga kemikalier ur dina material och produkter med hjälp av metoden Alternatives Assessment.

Alternatives Assessment ger dig ett ramverk för hur du kan uppnå långsiktigt hållbar substitution. Metoden bygger på erfarenheter från EU och USA och tar hänsyn till flera aspekter som: hälsa, miljö, funktion, ekonomi och livscykel.

Praktisk information

Plats

Kursen hålls digitalt i form av ett webbinarium. 

Typ av arrangemang

Webbaserad

Anmälningsinformation

Avgift

0 SEK exklusive moms

Betalningsinformation

Kursen är kostnadsfri, men anmälan krävs.

Mer information

Kursen hålls våren 2021, datum meddelas inom kort

Föranmäl dig här

Behandling av dina personuppgifter

Nina Melander

Ansvarig

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

Läs mer om Nina

Kontakta Nina

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tonie Wickman

Ansvarig

Tonie Wickman

Rådgivare

Läs mer om Tonie

Kontakta Tonie

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Jacobs

Administratör

Anna Jacobs

Centrumledare för substitutionscentrum

Läs mer om Anna

Kontakta Anna

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.