Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Grundkurs i Alternatives Assessment: Välj bättre alternativ till skadliga kemikalier

Har du kemikalier med oönskade faroegenskaper i din produkt eller process som du aktivt vill arbeta med att fasa ut? Vill du veta hur du ska planera hållbarhetsarbete med ett helhetsperspektiv som giftfri miljö, klimat, funktion, ekonomi och livscykel. Då är det här kursen för dig!

Med metoden Alternatives Assessment får du ett arbetssätt för att strukturerat arbeta med substitution, hantera avvägningar för alternativ genom en transparent process och därefter fatta beslut.

Det du vill uppnå kallas informerad substitution. Det innebär att du samlar information som är nödvändig, till exempel för toxikologi och prestanda, jobbar tvärfunktionellt och dokumenterar avvägningar och beslut.

Utbildningen är uppdelad i fyra kurstillfällen, där vi steg för steg vägleder dig genom modulerna som ingår i Alternatives Assessment.

Mål och syfte

Målet med kursen är att sprida kunskap om ett arbetssätt för att välja mer hållbara alternativ. Efter kursen vet du hur du kan lägga upp arbetet, vilka kompetenser som är relevanta att ha med i ett framgångsrikt substitutionsarbete, var du kan hitta hitta alternativ samt hur du jämför  och väljer alternativ. 

Målgrupp

Framförallt till producerande företag, men även kemikaliesamordnare på handlande företag/offentlig sektor, inköpare som vill jobba aktivt med substitution och konsulter.

Förkunskapskrav

För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen krävs att du har grundläggande kemikaliekunskaper och att du har kunskap om steg 1 och 2 i Kemikalieinspektionens substitutionstrappan som tas upp i vår utbildning Grundkurs: Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier. Anmäl dig här eller se kursen på webben.

Föreläsare

Rådgivare från Substitutionscentrum vid RISE.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i fyra digitala delkurser som är 1 timme långa. När du anmäler dig, anmäler du dig automatiskt till alla kurstillfällen. Du väljer sedan själv om du vill delta vid alla eller utvalda delkurser. 

Del 1 - Introduktion till Alternatives Assessment. Här får du lära dig metoden och hur den kan användas i hållbarhetsabete med kemikalier. Du får en övergripande bild av ingående moduler och principer som karaktäriserar arbetet och exempel på tidigare fall då metoden använts. Avslutningsvis diskuterar vi hur principer från Alternatives Assessment kan stötta arbetet mot nya cirkulära produkter och tjänster.

Del 2 - Leta bättre alternativ. Inom Alternatives Assessment är fokus på funktionell substitution. Du börjar med att identifiera funktionen av kemikalier som ska bytas ut. Det kan innebära att ifrågasätta behovet av funktionen genom marknadsundersökningar, se över tekniska specifikationer, till att välja olika substitutionsstrategier som nya kemikalier, material, produktdesign och processer. Du får även tips på verktyg och resurser för att hitta bättre alternativ. Efter det här steget har du en lista över potentiella alternativ som behöver undersökas vidare.

Del 3 - Toxikologi. Hur vet du att ett alternativ inte är lika skadligt som ämnet du vill byta ut? I del 3 går vi igenom hur du undviker osund substitution. Du får tips om verktyg och metoder för att jämföra alternativ utifrån toxikologi och lagstiftning samt hur du kan hantera brist på data.

Del 4 - Jämföra alternativ - ekonomi och andra aspekter. Många företag har egna ekonomiska modeller och system. När du tittar på alternativ kan du behöva ta ett steg tillbaka och inte endast fokusera på ingångspris. Vi går igenom alternativa frågeställningar att vända och vrida på, som direkta och indirekta kostnader, besparingar i arbetsmiljöutbildningar och framtida affärsmöjligheter i cirkulära affärsmodeller. Vi tar upp frågeställningar ur ett livscykelperspektiv och knyter ihop allt med modeller att använda för att fatta beslut.

 

En kurs från Substitutionscentrum

Substitutionscentrum vid RISE är ett regeringsinitiativ och har som uppgift att vägleda företag och offentlig sektor i arbetet med utfasning av skadliga kemikalier i produkter och processer. Substitutionscentrum erbjuder information om substitution, rådgivning samt kurser och event.

Besök Substitutionscentrums webbplats här

Praktisk information

Tid

19 jan 2022, 13:00 - 14:15

Plats

Kursen hålls som 4 delkurser, digitalt i form av ett webbinarium. Du får länk till alla delkurser vid anmälan.

Typ av arrangemang

Kurs, Utbildning, Webbaserad

Validering

Kursintyg

Anmälningsinformation

Avgift

0 SEK exklusive moms

Betalningsinformation

Utbildningen är kostnadsfri, men anmälan krävs. Du anmäler dig automatiskt till alla fyra delkurser.

4 delkurser, alltid kl 13-14.15.

 • Del 1: 19 januari, 2022
 • Del 2: 26 januari, 2022
 • Del 3: 2 februari, 2022
 • Del 4: 9 februari, 2022

  Sista anmälningsdatum

  19 jan 2022

  Anmäl dig här

  Behandling av dina personuppgifter

  Nina Melander

  Ansvarig

  Nina Melander

  Rådgivare Substitutionscentrum

  Läs mer om Nina

  Kontakta Nina

  * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

  Anna S Strid

  Administratör

  Anna S Strid

  Rådgivare Substitutionscentrum

  Läs mer om Anna S

  Kontakta Anna S

  * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.