Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Att programmera med workshops

Att programmera med workshops

"Att programmera med workshops" är en workshopserie som RISE genomför på uppdrag från Skolverket och erbjuds vårterminen 2021.

Workshopserien baseras på, och utgår från, innehållet i Skolverkets webbkurs ”Att programmera”. Deltagarna följer kursens material och får under träffarna förtydligande genomgångar och stöd i sitt arbete med kursinnehållet. Detta är den andra upplagan av formatet då den första genomfördes under HT2020.

Workshopserien på fyra träffar vänder sig främst till matematik- och tekniklärare i årskurserna 4-9 som vill komma igång med programmering i sin undervisning, men även lärare som undervisar i andra ämnen och stadier är välkomna. 

Serien är indelad i tre fristående spår; Scratch; Micro:bit och Python. Vid anmälan väljer deltagaren ett spår att gå.  

Efter kursens avslut erhåller deltagarna ett kursintyg från RISE. 

Mål och syfte

Syftet med kursen är att ge lärare handledning och stöd när de arbetar igenom webbkursen "Att programmera". Kursen kombinerar eget arbete och digitala träffar för att ge bästa förutsättningar för lärande och utveckling. 

Deltagaren introduceras i programmeringsmiljöer som kan vara utgångspunkter undervisning. Respektive spår har fokus på programmering med infärgning av ämnesdidaktik. Målen är att deltagaren inom valt spår introduceras i:

 • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och funktioner.
 • Algoritmiskt tänkande. Problemlösning med hjälp av programmering.
 • Skapa, felsöka och testa programkod.
 • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod

Målgrupp

Kursen riktar sig till lärare som vill kompetensutveckla sig inom programmering med tydlig koppling till skolans styrdokument.  

Workshopserien är i första hand för: 

 • Tekniklärare i grundskolans årskurs 4–9 och specialskolans årskurs 5–10 

 • Lärare i grundskolans årskurs 4–6 och specialskolans årskurs 5–7 

 • Lärare i grundsärskolans årskurs 4–9 

 • Lärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 

 • Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8-10 

Även lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken är mycket välkomna. 

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav, men en bra introduktion för att sätta kontexten till utbildningen kan fås genom Skolverkets webbkurs “Om programmering”. 

Föreläsare

Fredrik Bergstrand, forskare, Martin Johansson, forskare och Marcus Tyrén, interaktionsdesigner, från RISE kommer hålla i kurstillfällena. 

Föreläsarna har själva varit med och utvecklat delar av innehållet för kursen “Att programmera” för Skolverket och har flera års erfarenhet av att hålla workshops med programmering för lärare. 

Innehåll

Kursen består av en introducerande del där deltagarna får möta några grundläggande programmeringsbegrepp. Därefter är materialet indelat i tre spår: Scratch, Micro:bit och Python.

 • Scratch är ett visuellt programspråk med hjälp av blockprogrammering. 
 • Micro:bit är en liten mikrodator med inbyggda sensorer som kan användas för att samla in och bearbeta data. 
 • Python är ett textbaserat programspråk som lämpar sig för nybörjare, men som även används av många företag. 

Deltagare väljer ett av dessa spår att fokusera på under kursens gång. För att få ett kursbevis från RISE behövs ett deltagande på 75% av tillfällena samt inlämnande av en enklare kursuppgift. 

Under kursen kommer arbetetet ske mycket praktiskt och det ingår att programmera i valt spår. När kursen är genomförd ska deltagarna ha stärkt sina didaktiska kunskaper och lärt sig grunderna i programmering.

För mer information om kursupplägget och workshopsträffarna, vänligen se bilaga "Kursupplägg - Att programmera med workshops" nedan. 

Övrig information

Anmälan och plats 

Anmälan sker genom att huvudman kontaktar RISE om deltagande. Tid och digital plattform för workshopträffarna bestäms i samarbete mellan rektor/huvudman och RISE. 

Kursen är kostnadsfri men det är viktigt att rektor skapar förutsättningar för lärares deltagande genom att avsätta tid för arbetet med kursen. Kursen tar cirka 20h att genomföra inklusive de 4 träffarna.  

Deltagaren behöver tillgång till en dator eller surfplatta (dator är att föredra).

Deltagarantal

För att kurserna ska bli av krävs ett deltagarantal på minst 12 lärare. Om en huvudman inte lyckas fylla alla platser kan det ske en hopslagning med annan huvudman för att få till en kurs. 

Corona och distansundervisning 

På grund av det nuvarande läget med Coronapandemin har RISE bestämt att vårterminens kursserie genomförs på distans. 

Kursuppgift och kursintyg 

Utöver de uppgifter som finns i webbkursen får deltagarna en sista kursuppgift som ligger till grund för kursintyget. Denna uppgift skall vara inlämnad innan kursens slut. Uppgiftens innehåll och utformning görs av kursansvariga på RISE.  

RISE ger ut ett kursintyg till de deltagare som har klarat sitt valda spår, redovisat den tillhörande kursuppgiften samt haft en närvaro på 75% eller mer på workshopsträffarna. 

Röster från tidigare deltagare

"Väldigt duktiga och inspirerande lärare  som visar hur roligt det är att programmera"

"Blivit inspirerad och fått massa idéer"

"Jättenöjd med både upplägg och lärare"

"De frågor från eleverna som jag tidigare inte kunna besvara  har jag nu fått svar på och kan lära ut till eleverna"

Kursupplägg

Praktisk information

Partners

Skolverket

Typ av arrangemang

Kurs

Validering

Kursintyg

Anmälningsinformation

Betalningsinformation

Kostnadsfritt

Mer information

Anmälan sker genom att huvudman kontaktar RISE om deltagande

Anmälan via epost

Behandling av dina personuppgifter

Martin Johansson

Ansvarig

Martin Johansson

Forskare

Läs mer om Martin

Kontakta Martin

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Fredrik Bergstrand

Ansvarig

Fredrik Bergstrand

Researcher

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Marcus Tyrén

Administratör

Marcus Tyrén

Interaction Designer

Läs mer om Marcus

Kontakta Marcus

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.