Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Att programmera med workshops

Att programmera med workshops

"Att programmera med workshops" är en workshopserie som RISE genomför på uppdrag från Skolverket och erbjuds höstterminen 2020.

Workshopserien baseras på, och utgår från, innehållet i Skolverkets webbkurs ”Att programmera”. Deltagarna följer kursens material och får under träffarna förtydligande genomgångar och stöd i sitt arbete med kursinnehållet.  

Workshopserien på fyra träffar vänder sig främst till matematik- och tekniklärare i årskurserna 4-9 som vill komma igång med programmering i sin undervisning, men även lärare som undervisar i andra ämnen och stadier är välkomna. 

Serien är indelad i tre fristående spår; Scratch; Micro:bit och Python. Vid anmälan anger du vilket spår du vill gå.  

Efter kursens avslut erhåller deltagarna ett kursintyg från RISE. 

Mål och syfte

Syftet med kursen är att ge lärare handledning och stöd när de arbetar igenom webbkursen "Att programmera". Kursen kombinerar eget arbete och fysiska träffar för att ge bästa förutsättningar för lärande och utveckling. 

Deltagaren introduceras i programmeringsmiljöer som kan vara utgångspunkter undervisning. Respektive spår har fokus på programmering med infärgning av ämnesdidaktik. Målen är att deltagaren inom valt spår introduceras i:

 • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och funktioner.
 • Algoritmiskt tänkande. Problemlösning med hjälp av programmering.
 • Skapa, felsöka och testa programkod.
 • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod

Målgrupp

Kursen riktar sig till lärare som vill kompetensutveckla sig inom programmering med tydlig koppling till skolans styrdokument.  

Workshopserien är i första hand för dig som är: 

 • Tekniklärare i grundskolans årskurs 4–9 och specialskolans årskurs 5–10 

 • Lärare i grundskolans årskurs 4–6 och specialskolans årskurs 5–7 

 • Lärare i grundsärskolans årskurs 4–9 

 • Lärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 

 • Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8-10 

Även lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken är mycket välkomna. 

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav, men en bra introduktion för att sätta kontexten till utbildningen kan fås genom Skolverkets webbkurs “Om programmering”. 

Föreläsare

Niklas Carlborg, interaktionsdesigner, Martin Johansson, forskare och Marcus Tyrén, interaktionsdesigner, från RISE kommer hålla i kurstillfällena. 

Föreläsarna har själva varit med och utvecklat delar av innehållet för kursen “Att programmera” för Skolverket och har flera års erfarenhet av att hålla workshops med programmering för lärare. 

Innehåll

Kursen består av en introducerande del där du får möta några grundläggande programmeringsbegrepp. Därefter är materialet indelat i tre spår: Scratch, Micro:bit och Python.

 • Scratch är ett visuellt programspråk där du kodar med hjälp av block. 
 • Micro:bit är en liten mikrodator med inbyggda sensorer som du kan använda för att samla in och bearbeta data. 
 • Python är ett textbaserat programspråk som lämpar sig för nybörjare, men som även används av många företag. 

Som lärare får du välja ett av dessa spår att fokusera på under kursens gång. Du kan under kursen läsa ytterligare spår om du hinner eller efter kursen komplettera med dessa om du önskar. För att få ett kursbevis behöver du delta på 75% av tillfällena och lämna in en enklare kursuppgift. 

Under kursen kommer du att arbeta mycket praktiskt och det ingår att du får programmera i ett valt spår. När du har genomgått kursen kommer du ha stärkt dina didaktiska kunskaper och lärt dig grunderna i programmering.

För mer information om kursupplägget och workshopsträffarna, vänligen se bilaga "Kursupplägg - Att programmera med workshops" nedan. 

Övrig information

Anmälan och plats 

Anmälan sker genom att huvudman kontaktar RISE om deltagande. Tid och plats för workshopträffarna bestäms i samarbete mellan rektor/huvudman och RISE. Kursen kan genomföras på plats hos huvudmannen om tillräckligt många anmälda finns. Flera huvudmän/skolor kan också gå samman och komma överens om plats för genomförande.  

Kursen är kostnadsfri men det är viktigt att rektor skapar förutsättningar för lärares deltagande genom att avsätta tid för arbetet med kursen. Kursen tar cirka 15-20h att genomföra inklusive de 4 träffarna.  

Deltagaren behöver tillgång till en dator eller surfplatta (dator är att föredra).

Deltagarantal

För att kurserna ska bli av krävs ett deltagarantal på minst 15 lärare och vi ser helst att kurserna fylls med deltagare från samma eller angränsande kommuner för att underlätta resande och logistik.
Vi undersöker även möjligheten att skapa en kursserie för att samla upp enstaka lärare från olika kommuner vid behov.

Corona och distansundervisning 

I det fall situationen med Coronapandemin förhindrar fysiska träffar så har RISE förberett för genomförande på distans. 

Kursuppgift och kursintyg 

Utöver de uppgifter som finns i webbkursen får deltagarna en sista kursuppgift som ligger till grund för kursintyget. Denna uppgift skall vara inlämnad innan kursens slut. Uppgiftens innehåll och utformning görs av kursansvariga på RISE.  

RISE ger ut ett kursintyg till de deltagare som har klarat sitt valda spår, redovisat den tillhörande kursuppgiften samt haft en närvaro på 75% eller mer på workshopsträffarna. 

Kursupplägg

Praktisk information

Partners

Skolverket

Typ av arrangemang

Kurs

Validering

Kursintyg

Anmälningsinformation

Betalningsinformation

Kostnadsfritt

Mer information

Anmälan sker genom att huvudman kontaktar RISE om deltagande

Anmälan via epost

Behandling av dina personuppgifter

Ansvarig

Martin Johansson

Forskare

martin.johansson@ri.se

Läs mer om Martin

Ansvarig

Marcus Tyrén

Interaction Designer

+46738048560
marcus.tyren@ri.se

Läs mer om Marcus

Niklas Carlborg

Administratör

Niklas Carlborg

Interaktionsdesigner

+46736374677
niklas.carlborg@ri.se

Läs mer om Niklas