Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ser till att längdmätningar accepteras i hela världen

02 juni 2023, 14:26

Hallå där, Sten Bergstrand, senior forskare på RISE. Du har blivit omvald som ordförande för den tekniska kommittén för längd inom EURAMET, den europeiska organisationen för metrologi och mätteknik. Vad innebär det? 

– Vi är 34 europeiska länder med i kommittén där varje land har sin representant. Huvuduppdraget är att säkerställa att vi har ett mätsystem som gör att längdmätningar accepteras i alla länder i hela världen. Det känns bra och roligt att få fortsatt förtroende i detta viktiga arbete.

Kommittén arbetar med alla mätningar som har metern som grund, från våglängd till dimension, vinklar och ytjämnhet. Hur går det till?

– Vi arbetar med jämförelsemätningar, där olika institut i Europa mäter referensobjekt och på så sätt visar sin mätförmåga. Den andra viktiga delen är transparensen, att tillgängliggöra de olika laboratoriernas resultat och mätförmågor. 

Som Nationellt Metrologiskt Institut är RISE aktiva i arbetet med att upprätthålla den globala mätinfrastrukturen. Varför är det viktigt?

– Systemet med att vi jämför och visar förmåga och därmed litar på varandras mätningar är inte äldre än 90-talet, då många länder skrev under ett avtal kring att erkänna varandras mätningar (MRA - Mutual Recognition Arrangement). Innan dess kunde det till exempel vara krav på att spårbarheten skulle komma just från det enskilda landets institut.

– I grunden är det här viktigt ekonomiskt och ett smörjmedel för industri och samhälle. Internationell handel hade varit betydligt svårare utan detta system. Samtidigt är det lite som två hål i väggen, det kommer ström ur dem men man tänker inte riktigt på hur. På samma sätt är det med det globala mätsystemet. Men i bakgrunden finns den här kommittén, vi på RISE och andra aktörer som ser till att det bara fungerar.

Du är också engagerad i utvecklingen av mätteknik för automatiserade fordon och transporter och ska berätta mer om det på ett digitalt lunchseminarium den 5 september. Vilka är de stora mättekniska utmaningarna här?

– Det handlar om kvalitetssäkring och spårbarhet, att kunna lita på mätvärdena som kommer från olika sensorer i fordonen, och om att fordonen ska kunna analysera och fatta beslut utifrån denna data.

Anmäl dig till lunchseminariet den 5 september 2023.

Sten Bergstrand

Sten Bergstrand

Senior forskare

+46 10 516 57 73

Läs mer om Sten

Kontakta Sten
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.