Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Regionala metrologi­organisationer, EURAMET

Genom kunskapsöverföring och samarbete mellan Europas medlemsländer underlättar EURAMET utvecklingen av de nationella metrologinfrastrukturerna.

EURAMET är Europas regionala metrologiorganisation (RMO). EURAMET samordnar nationella metrologiska instituts (NMI) samarbete i Europa inom områden som forskning inom metrologi, spårbarhet av mätningar till SI-enheterna, internationellt erkännande av nationella mätstandarder och relaterade kalibrerings- och mätförmågor (CMC).

Förutom att initiera och samordna jämförelsemätningar ansvarar de regionala organisationerna också för tredjeparts granskningar av CMCerna enligt ovan.  För Europa är metrologiorganisationen EURAMET, och arbetet med jämförelsemätningar och granskningar utförs i någon av de 12 tekniska kommittéer som utgör den tekniska stommen i EURAMET. Svensk nationell metrologi deltar aktivt i samtliga 12 tekniska kommittéer.

Sedan flera år har EURAMET också arbetat för att få till stånd forskningssamarbete inom europeisk metrologi, till en början inom ramen för varje lands egna finansiering men senare inom ramen för ett ERA NET + program. Sedan 2009 administrerar EURAMET ett Artikel 185-program, EMRP (European Metrology Research Program) med finansiering från EU. EMRP efterföljs sedan 2014 av ytterligare ett europeiskt forskningsprogram, EMPIR (European Metrology Program for Innovation and Research).

www.euramet.org