Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sandra Mattsson

Forskare

Tel +46 10 228 47 62

E-post sandra.mattsson@ri.se

Ort Mölndal

Enhet Produktion och arbetsmiljö (513402)

ORCID 0000-0001-8694-4122

Sandra forskar inom Människa-Automation interaktion och digitalisering med fokus på att stötta operatörer i komplexa miljöer. Hon disputerade 2018 inom komplex slutmontering med titeln Towards increasing operator wellbeing and performance in complex assembly. Med en bakgrund som automationsingenjör och en kandidat inom psykologi är hennes forskning centrerad kring hur operatörer och medarbetare upplever och förstår automationslösningar i tillverkningsindustrin och hur digitala verktyg kan utformas för att stötta dem. Målet är att öka effektivitet och hållbarhet inom produktion . Sandra har ett specialintresse för montering i bilindustrin och brinner för att göra det komplexa mer enkelt att förstå genom involvering, utbildning, workshop eller webinar.

Sandra leder gruppen Kollaborativ, flexibel och värdeskapande automation samt är koordinator i Monteringsklustret.

Sandra är även aktiv inom kurs- och metodframtagning inom digitalisering och har skrivit boken Smart Automation - sju metoder för slutmontering tillsammans med Åsa Fast-Berglund (som består av sju metoder som yrkesverksamma kan använda för att förbättra sin slutmontering).

Utvalda aktuella projekt:

Avslutade relevanta projekt:

Publikationer

Relaterat