Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Automation - kollaborativ, flexibel och värdeskapande

För att hitta den bästa automationslösningen krävs kunskap om flera områden. Vi hjälper dig att öka kunskapen inom företaget för att hitta rätt ingång för samverkande applikationer, flexibla lösningar och värdeskapande flöden.

Sawyer robot för samverkande applikationer - när är de bäst lämpade?
Foto: Sandra Mattsson

Förstå nuläget och komma vidare

Utmaningar med automation är att: 

  • förstå nuläget och investera efter förutsättningarna
  • välja i ett allt större utbud av tekniska lösningar (som blivit billigare)
  • göra något åt slöserier - inte automatisera dem
  • öka beställarkompetensen inom företaget

Vi arbetar för att långsiktigt visionärt skapa hållbar konkurrenskraft i tillverkande företag. Erfarenheter finns kopplade till implementering av automation och robotisering i både små och stora företag. Fokusområden är säkerhet, genomförbarhet, beställarkompetens samt interaktion med automation. 

Vårt erbjudande

RISE är en språngbräda för att ditt företag lättare ska kunna:

  • utveckla effektiva värdeflöden, där perspektiven människa, teknik och organisation alltid måste samspela
  • få en tydligare bild av aktuellt nuläge, för att lättare kunna staka ut riktningen till ett önskat framtida läge
  • undvika fallgropar t ex i samband med utvecklig av nya produktionsceller
  • få en bild av möjliga applikationer eller vägval för din verksamhet
  • identifiera behov av kompetensutveckling
  • komma igång med ett konkret och avgränsat nästa steg

Vald automationslösning ska vara användbar och lätt att programmera - för alla

Vi tipsar:


Mer information

Vill du veta mer och söka stöd från Tillväxtverket för robotisering, läs mer på Robotlyftet

Sandra Mattsson

Kontaktperson

Sandra Mattsson

Forskare

Läs mer om Sandra

Kontakta Sandra

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Magnus Widfeldt

Kontaktperson

Magnus Widfeldt

Forskare

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

SWEDPROD producera i Sverige

Syftet med projektet har varit att visa hur flexibel automation kan ge möjligheter att skapa en lönsam, konkurrenskraftig och hållbar småserieproduktion samt flexibel högvolymproduktion. Projektparterna har tillsammans utrett effe…
Projekt

Den smarta digitala fabriken

Projektet Digital lärplattform för den smarta digitala fabriken (edig) utvecklar en kunskapsplattform för att höja digitaliseringskompetensen bland medarbetare inom svensk industri.
Projekt

Digitalisering av tillverkningskedjan av additiv tillverkning

Projektets mål är att koppla samman de fysiska och digitala plattformarna i tillverkningskedjan inom additiv tillverkning för att minska ledtiden från ide till färdigprodukt. DiSAM ska också leda till att en unik test- och demopla…
Projekt

Digitaliserad additiv tillverkning av stora komponenter

Projektets mål är att skapa en fysisk och virtuell testbädd för additiv tillverkning av storskaliga komponenter och därigenom stärka en ny del av svensk tillverkningsindustri för vilken tekniken hittills inte varit tillgänglig.
Expertis

Fysisk arbetsmiljö

Utvecklingen i arbetslivet kräver ständigt ny kunskap för att förstå skeenden och tillvarata nya möjligheter. På RISE finns kompetens för att bidra till en hållbar utveckling av arbetsmiljön inom arbetslivets olika sektorer. 
Kurs

27 okt 2020 - 28 okt 2020

Maskinsäkerhet och säkra styrsystem – grundkurs

Välkommen till en tvådagarskurs som ger både generell kunskap kring Maskindirektivet/CE-märkning för maskiner samt mer fördjupad kunskap kring hur man tillämpar ISO 13849-1 för de skyddsfunktioner man identifierat i sin riskanalys. Kursen hålls gemensamt av SMPs experter inom Maskindirektiv/CE-märkning och RISE experter inom maskinstyrningar och ISO 13849-1.
Kurs

Smart och proaktivt underhåll

Vill du förutsäga stillestånd och effektivisera dina processer? Vill du undvika onödiga kostnader och inköp? Vill du lära dig mer om digitaliseringens möjligheter? Då är det här kursen för dig.
Kurs

Attraktiv industri – Framtidssäkrad digitalisering med människan i fokus

Har ditt företag en utmaning i att kompetensförsörja er utveckling? Vill du attrahera rätt personal för att skapa innovation och produktivitet? Då är det här två dagars-kursen för dig.