Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Automation - kollaborativ, flexibel och värdeskapande

För att hitta den bästa automationslösningen krävs kunskap om flera områden. Vi hjälper dig att öka kunskapen inom företaget för kollaborativ, flexibel och/eller värdeskapande automation. Med utgångspunkt i värdeflödet hittar vi möjligheter för automationskandidater och minskade slöserier.

Förstå nuläget och kom vidare

Vi arbetar för att långsiktigt och visionärt skapa hållbar konkurrenskraft i tillverkande företag för att höja svensk industris förändringsförmåga inom området. Erfarenheter finns kopplade till bedömning och stöttning vid implementering av automation och robotisering i både små och stora företag. ​

För att skapa en optimerad automationslösning krävs kunskap inom flera områden. Fokusområden är: ​

 • Säkerhet​

 • Förändringsförmåga och arbetssätt​

 • Produktionsteknik: produkt och flöden​

 • Beställarkompetens och kompetensutveckling ​

 • Människan i produktion​

Vårt erbjudande

Vi guidar er i hur ni konkret ska arbeta tex via arbetssätt, metoder, modeller, guider, utbildning, förstudier, workshop, söka projekt etc för att nå era mål inom automation. ​Vi hjälper er att: 

 • utveckla effektiva värdeflöden, där perspektiven människa, teknik och organisation alltid måste samspela
 • få en tydligare bild av aktuellt nuläge, för att lättare kunna staka ut riktningen till ett önskat framtida läge
 • undvika fallgropar t ex i samband med utvecklig av nya produktionsceller
 • få en bild av möjliga applikationer eller vägval för din verksamhet
 • identifiera behov av kompetensutveckling
 • komma igång med ett konkret och avgränsat nästa steg
Vald automationslösning ska vara användbar och lätt att programmera - för alla

 

  Mer information

  Vill du veta mer och söka stöd från Tillväxtverket för robotisering, läs mer på Robotlyftet

  Några tips:

  Sandra Mattsson

  Kontaktperson

  Sandra Mattsson

  Forskare

  Läs mer om Sandra

  Kontakta Sandra

  * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

  Magnus Widfeldt

  Kontaktperson

  Magnus Widfeldt

  Forskare

  Läs mer om Magnus

  Kontakta Magnus

  * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

  Relaterat

  Projekt

  SWEDPROD producera i Sverige

  Syftet med projektet har varit att visa hur flexibel automation kan ge möjligheter att skapa en lönsam, konkurrenskraftig och hållbar småserieproduktion samt flexibel högvolymproduktion. Projektparterna har tillsammans utrett effe…
  Projekt

  Den smarta digitala fabriken

  Projektet Digital lärplattform för den smarta digitala fabriken (edig) utvecklar en kunskapsplattform för att höja digitaliseringskompetensen bland medarbetare inom svensk industri.
  Projekt

  Digitalisering av tillverkningskedjan av additiv tillverkning

  Projektets mål är att koppla samman de fysiska och digitala plattformarna i tillverkningskedjan inom additiv tillverkning för att minska ledtiden från ide till färdigprodukt. DiSAM ska också leda till att en unik test- och demopla…
  Projekt

  Digitaliserad additiv tillverkning av stora komponenter

  Projektets mål är att skapa en fysisk och virtuell testbädd för additiv tillverkning av storskaliga komponenter och därigenom stärka en ny del av svensk tillverkningsindustri för vilken tekniken hittills inte varit tillgänglig.
  Expertis

  Fysisk arbetsmiljö

  Utvecklingen i arbetslivet kräver ständigt ny kunskap för att förstå skeenden och tillvarata nya möjligheter. På RISE finns kompetens för att bidra till en hållbar utveckling av arbetsmiljön inom arbetslivets oli…
  Kurs

  27 okt 2020 - 28 okt 2020

  Maskinsäkerhet och säkra styrsystem – grundkurs

  Välkommen till en tvådagarskurs som ger både generell kunskap kring Maskindirektivet/CE-märkning för maskiner samt mer fördjupad kunskap kring hur man tillämpar ISO 13849-1 för de skyddsfunktioner man identifierat i sin riskanalys. Kursen hålls gemensamt av SMPs experter inom Maskindirektiv/CE-märkning och RISE experter inom maskinstyrningar och ISO 13849-1.
  Kurs

  Attraktiv industri – Framtidssäkrad digitalisering med människan i fokus

  Har ditt företag en utmaning i att kompetensförsörja er utveckling? Vill du attrahera rätt personal för att skapa innovation och produktivitet? Då är det här två dagars-kursen för dig.
  Tjänst

  Kurs för SMF

  Två och tredagars kurser erbjuds till SMF inom digitalisering, smart och proaktivt underhåll, automation, samverkande applikationer och attraktiv industri. Kurserna är framtagna med fokus mot fordonsindustrin, men kan ges för andr…