Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Automation - kollaborativ, flexibel och värdeskapande

För att hitta den bästa automationslösningen krävs kunskap om flera områden. Vi hjälper dig att öka kunskapen inom företaget för kollaborativ, flexibel och/eller värdeskapande automation. Med utgångspunkt i värdeflödet hittar vi möjligheter för automationskandidater och minskade slöserier.

Förstå nuläget och kom vidare

Vi arbetar för att långsiktigt och visionärt skapa hållbar konkurrenskraft i tillverkande företag för att höja svensk industris förändringsförmåga inom området. Erfarenheter finns kopplade till bedömning och stöttning vid implementering av automation och robotisering i både små och stora företag. ​

För att skapa en optimerad automationslösning krävs kunskap inom flera områden. Fokusområden är: ​

 • Säkerhet​

 • Förändringsförmåga och arbetssätt​

 • Produktionsteknik: produkt och flöden​

 • Beställarkompetens och kompetensutveckling ​

 • Människan i produktion​

Vårt erbjudande

Vi guidar er i hur ni konkret ska arbeta tex via arbetssätt, metoder, modeller, guider, utbildning, förstudier, workshop, söka projekt etc för att nå era mål inom automation. ​Vi hjälper er att: 

 • utveckla effektiva värdeflöden, där perspektiven människa, teknik och organisation alltid måste samspela
 • få en tydligare bild av aktuellt nuläge, för att lättare kunna staka ut riktningen till ett önskat framtida läge
 • undvika fallgropar t ex i samband med utvecklig av nya produktionsceller
 • få en bild av möjliga applikationer eller vägval för din verksamhet
 • identifiera behov av kompetensutveckling
 • komma igång med ett konkret och avgränsat nästa steg
Vald automationslösning ska vara användbar och lätt att programmera - för alla

 

Mer information

Vill du veta mer och söka stöd från Tillväxtverket för robotisering, läs mer på Robotlyftet

Några tips:

Sandra Mattsson

Kontaktperson

Sandra Mattsson

Forskare

Läs mer om Sandra

Kontakta Sandra
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Magnus Widfeldt

Kontaktperson

Magnus Widfeldt

Forskare

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

SWEDPROD producera i Sverige

Syftet med projektet har varit att visa hur flexibel automation kan ge möjligheter att skapa en lönsam, konkurrenskraftig och hållbar småserieproduktion samt flexibel högvolymproduktion. Projektparterna har tillsammans utrett effe…
Projekt

Den smarta digitala fabriken

Projektet Digital lärplattform för den smarta digitala fabriken (edig) utvecklar en kunskapsplattform för att höja digitaliseringskompetensen bland medarbetare inom svensk industri.
Projekt

Digitalisering av tillverkningskedjan av additiv tillverkning

Projektets mål är att koppla samman de fysiska och digitala plattformarna i tillverkningskedjan inom additiv tillverkning för att minska ledtiden från ide till färdigprodukt. DiSAM ska också leda till att en unik test- och demopla…
Projekt

Digitaliserad additiv tillverkning av stora komponenter

Projektets mål är att skapa en fysisk och virtuell testbädd för additiv tillverkning av storskaliga komponenter och därigenom stärka en ny del av svensk tillverkningsindustri för vilken tekniken hittills inte varit tillgänglig.
Expertis

Fysisk arbetsmiljö

Utvecklingen i arbetslivet kräver ständigt ny kunskap för att förstå skeenden och tillvarata nya möjligheter. På RISE finns kompetens för att bidra till en hållbar utveckling av arbetsmiljön inom arbetslivets olika sektor…
Tjänst

Kurs för SMF

Två och tredagars kurser erbjuds till SMF inom digitalisering, smart och proaktivt underhåll, automation, samverkande applikationer och attraktiv industri. Kurserna är framtagna med fokus mot fordonsindustrin, men kan ges för andr…
Projekt

Digi-load

Digi-Load fokuserar på stärkt konkurrenskraft inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering.
Projekt

Kostnadseffektiv lågvolym och högmixproduktion genom flexibel automation

Inför teknikskiften kan företag stå inför stora utmaningar att ställa om. I detta projekt arbetar ett konsortium av företag tillsammans med institut och akademi för att stödja stora och små företags automation med både ekonomi, er…