Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kvinnliga perspektiv viktiga för att lyckas med digitalisering

Många företag har problem med digitalisering, och hur de ska angripa utmaningen. I projektet Digitalisering ur ett kvinnligt perspektiv samlades kvinnor inom fordonsbranschen för att få nya infallsvinklar, och resultatet har blivit en rad viktiga lärdomar. Sandra Mattsson, forskare på RISE, och projektledare för Digitalisering ur ett kvinnligt perspektiv, berättar om några av dem.

Om man sätter ihop en grupp kvinnor och låter dem prata fritt om digitalisering, kommer man då fram till något nytt? Det frågade sig branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin (FKG), i ett projekt som drivit på uppdrag av Tillväxtverket.

– För att svara på frågan satte vi ihop en tvådagarskurs för kvinnor inom branschen, som avslutades med en digitaliseringsresa till Tyskland, berättar Sandra Mattsson.

Hon har sett att kurserna bidragit med många olika perspektiv som kanske inte annars framkommit, som vikten av att involvera alla medarbetare och att starta smått.

– Det vi kom fram till är framför allt tre saker som skapar framgång: Att ha en innovativ kultur, ta små steg samt att ta fram en långsiktig strategi för förändringsprocesser och kompetenshantering.

Vetgirighet utmärkande

Att alla deltagarna var kvinnor var inte den största skillnaden mot en blandad grupp, snarare var vetgirigheten hos grupperna som deltog i kursen det som verkligen stack ut.

– När vi startade kursen var det många som sa att de var helt och hållet nybörjare på digitalisering. Vissa gick från att prata om vad digitalisering egentligen betyder, kommer robotar att ta våra jobb, till att sista dagen diskutera vilken typ av molntjänster man bör ha. Det kändes fantastiskt, säger Sandra Mattsson, som hoppas att fler företag tar med sig nya perspektiv på sambandet mellan människan och organisationen.

– Jag hoppas att man tar med sig att människan måste med, att man måste etablera digitalisering i organisationen så att det inte sker för högt upp, och att inte blir tillräckligt handfast. Det är ändå människor som ska programmera och underhålla tekniken.

Fortsatt arbete för ökad jämställdhet och mångfald

Även om projektet nu är avslutat fortsätter Sandra Mattson med kollegor att arbeta för ökad mångfald inom industrin, bland annat inom ramen för Vinnovas strategiska innovationsprogram Produktion2030. Det handlar om allt från att göra industrin mer inkluderande till att få fler kvinnor och personer med etniska mångfald att utbilda sig inom teknikyrken.

– Det handlar inte bara om att locka personer till industrin, utan att också om få dem att stanna kvar. Och det är inte samma sak. Många industriföretag är inte medvetna om att det ofta finns en grabbig kultur som sitter i väggarna, som gör att man inte känner inkluderad som exempelvis kvinna.

Nätverk förbättrar jämställdhet och integration

2016 startade FKG nätverket Kvinnan i leverantörsindustrin och det lyckade samarbetet fortsätter. Nätverket involverar över 200 företag, har regelbundna träffar och hoppas kunna förbättra både jämställdhet och integration i branschen, och få fler kvinnor intresserade av fordonsindustrin. Dessutom har ett samarbete inletts med NKDF, nätverket för kvinnor inom drivmedels- och fordonsbranschen.

– Vi har arrangerat flera mycket uppskattade workshops och seminarier tillsammans med FKG och NKDF. Vi har också tagit fram en utbildning i samarbete med FKG, som bygger på lärdomar från det tidigare projektet.

Utbildningen handlar om hur man skapar en mer attraktiv och inkluderande arbetsplats. Den riktar sig till små och medelstora industriföretag och kommer att ges av RISE i april. 

– Det är viktigt att nätverka. Många av medlemmarna i nätverket är framgångsrika kvinnor, som ofta kanske känner sig ensamma i sina roller. Leverantörsindustrin är ganska tuff, säger Sandra Mattsson, som involverade sig i nätverket genom att hålla i kurser och workshops kring digitalisering och innovation.