Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

RISE Medical Notified Body AB

Välkommen till RISE Medical Notified Body AB (RISE MNB)

RISE MNB är anmält organ för medicintekniska produkter enligt MDR 2017/745.

- Vi tar emot ansökningar och dokumentation på svenska och engelska
- Vi kommunicerar på svenska och engelska

Alla medicintekniska produkter som släpps ut på den europeiska marknaden måste först uppfylla kraven i MDR 2017/745 och därefter CE-märkas av tillverkaren. När en medicinteknisk produkt har en högre klass än klass I ska bedömning av överensstämmelse genomföras av ett anmält organ enligt MDR 2017/745.

RISE MNB genomför förfarandet för bedömning av överensstämmelse för klass Is, Im, Ir, IIa och IIb.