Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Insikter från Skärteknikcentrum

Medverkande: Leila Khammari, Johan Nordberg och Ingegerd Green.

Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige är en nationell intresseförening. Föreningen är öppen för företag i Sverige som har skärande bearbetning i sin verksamhet samt för teknik- och materialleverantörer till dessa företag. Skärteknikcentrum Sveriges uppdrag är att driva verksamhet som på olika sätt bidrar till uthållig konkurrenskraft i branschens företag. Föreningens medlemmar är särskilt viktiga för verksamheten, men den är lika tillgänglig för andra företag, både inom och utanför branschen.

Nämn en aspekt av lärande på arbetsplatsen som har blivit tydlig för er under projektperioden?

Man kan lära sig massor genom strukturerad reflektion över det man själv kan och i enkla, men strukturerade, samtal om varandras erfarenheter kring ett visst arbetsmoment, eller något som är knepigt i produktionsprocessen! Att lära av sig själv och av varandra samtidigt som man jobbar – med hjälp av reflektionsfrågor. Billigt, effektivt och tar inte tid från produktionen.

Vilken erfarenhet vill ni dela med er av till dem som vill prototypa läraktiviteter i sina organisationer?

Vi har haft jättestor nytta av att lägga tid på målgruppsanalys och ta fram genomtänkta ”personas” och sen ha dessa typer med oss i bakhuvudet under hela utvecklingsarbetet. Som att föra en dialog med våra ”personas”. “Skulle du tycka att ett sånt här upplägg funkar för dig?”
Jobba inte för länge innan ni testar av med referenspersoner! En prototyp ska inte vara dyrare i tid och pengar än att man har råd att riva sönder den om den inte visade sig vara funktionell. Ofta en dyrköpt erfarenhet.

Det finns många teoretiska ramverk som kan ge stöd när man tänker kring lärande på arbetsplatsen. Nämn en favorit?

En teori som kopplar ihop med reflektionens roll, är Vygotskijs teori om att det behövs en kunnigare person man samspelar med för kunna utvecklas vidare från den bas av kunskap man själv har. Stämmer bra med hur vi ser att det ”kollegiala lärandet” på verkstadsgolvet finns men inte syns och därför inte används/uppmuntras som ett medvetet verktyg för individers och gruppers kompetensutveckling.

***

Industrins arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer arbetar tillsammans inom samverkanskonsortiet Svensk industrivalidering med verksamhet som på olika sätt bidrar till att fler industriföretag på ett enkelt och resurseffektivt sätt kan arbeta strukturerat och strategiskt med sin kompetensförsörjning.
Arbetet i DPKi-projektet har resulterat i ett konkret underlag för hur en digital upplevelse som syftar till att väcka intresse och förståelse för hur Fyra samtal-programmet fungerar samtidigt som den direkt innehåller lärande moment som sätter igång reflektion och motivation att komma igång med programmet. Läs mer i rapporten här:

Katarina Pietrzak

Kontaktperson

Katarina Pietrzak

Forskare

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Fanny Bergström Buller

Kontaktperson

Fanny Bergström Buller

Affärsutvecklare

+46 10 228 43 62

Läs mer om Fanny

Kontakta Fanny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.