Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Insikter från Göteborgs tekniska college

Medverkande: Anna Cato Moe, Verksamhetsledare Projekt och Utveckling & Johan Bengtsson, teknikutvecklingschef

Göteborgs Tekniska College ägs gemensamt av Volvo Group, Volvo Cars och Göteborgs Stad. GTCs utbildningar är framtagna tillsammans med ägarbolagen efter deras framtida kompetens­behov och de första studenterna började hösten 1998.

Nämn en aspekt av lärande på arbetsplatsen som har blivit tydlig för er under projektperioden?

Att kollektivanställdas möjligheter att växa och up-skilla sig på arbetsplatserna fortfarande är begränsade och att de företag som vill möjliggöra en utveckling för sin produktionspersonal måste göra mer än att ge dem en länk till en web-plattform och säga ”Vassego och lär dig”. Här krävs ITK-utrustning, lärmiljö och ledarskap – men framförallt tid under arbetstid.

Vilken erfarenhet vill ni dela med er av till dem som vill prototypa läraktiviteter i sina organisationer?

Budgetera för den tid som krävs för att möjliggöra lärande under arbetstid. Som vår  kontakt på Volvo Cars i projektet sade: ”Om vi lägger in utbildning i vår underhållsbudget, kan vi finansiera den på samma sätt som vi finansierar maskinunderhåll och utrustning”.

Det finns många teoretiska ramverk som kan ge stöd när man tänker kring lärande på arbetsplatsen. Nämn en favorit?

Vi tror på det vi i projektet valt att kalla socialt lärande, dvs att lära av varandra (arbetskamraterna) i den kontext (arbetsplatsen) där det nya kunskaperna och färdigheterna sedan ska tillämpas (jmf Piaget och Vygotskij).

***

Göteborgs Tekniska College har under ett antal år varit aktiva i det nationella projektet Produktionslyftet och har i projektet mött många industriföretag på deras hemmaplan. Erfarenheterna från Produktionslyftet i kombination med det faktum att vi bedrivit industriella tekniska utbildningar sedan 1998 gör att vi har en god bild av kompetensbehov och eventuella kunskapsgap hos industrins medarbetare. Vår ursprungliga idé inom projektet Digital Pedagogik och Kompetensförsörjning i industrin var därför att utveckla en grundutbildning inom produktionsteknik (med innehåll delvis hämtat från vår Yrkeshögskoleutbildning Produktionsutveckling 400yhp) som ett komplement till övriga kompetenshöjande aktiviteter i Produktionslyftet. 
Under projektets gång har denna idé modifierats och avgränsats och ett enskilt moment har brutits ut för förstudiefasen av DPKI, nämligen kompetenser inom systematisk felsökning. Innehållet i utbildningen Systematisk felsökning utgör ett lärmomen
i vår Yrkeshögskoleutbildning Underhållstekniker - el och automation (420yhp) och är som alla Yrkeshögskoleutbildningar utvecklat i dialog med branschen. Läs mer i rapporten från projektet nedan. 
 

Katarina Pietrzak

Kontaktperson

Katarina Pietrzak

Forskare

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Fanny Bergström Buller

Kontaktperson

Fanny Bergström Buller

Affärsutvecklare

+46 10 228 43 62

Läs mer om Fanny

Kontakta Fanny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.