Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Insikter från Produktionslyftet

Medverkande: Urban Thoresson & Birgitta Öjmertz, programdirektör

Produktionslyftet är ett nationellt program som syftar till att stärka förbättrings- och förnyelseförmågan inom industrin, med målet att skapa förutsättningar för uthållig konkurrenskraft och hållbarhet. Deltagande företag får hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling.

Nämn en aspekt av lärande på arbetsplatsen som har blivit tydlig för er under projektperioden?

Att kompetensutveckling är en strategisk viktig fråga för ledningen i företaget och att frågan finns uppe i ledningsgrupp OCH att utbildningsaktiviteter följs upp och att effekter utvärderas/ efterfrågas. Annars kommer aktiviteterna att prioriteras ner och inte få den tid som behövs.

Vilken erfarenhet vill ni dela med er av till dem som vill prototypa läraktiviteter i sina organisationer?

Att reda ut förutsättningarna för utbildningsinsatser i företaget – mognad, förkunskaper, mål med utbildningen, vilka andra utvecklingsinsatser bedrivs?
Utgående från vår workshop om interaktiva element inser vi vikten av värdet att på förhand formulera ett tydligt syfte med prototypandet, samt att noggrant planera hur prototypandet ska följas upp i form av bl.a. utvärdering av läraktiviteten något som vi nog borde tänkt mer på före vår workshop!

Det finns många teoretiska ramverk som kan ge stöd när man tänker kring lärande på arbetsplatsen. Nämn en favorit?

Hagers och Hallidays ramverk kring informellt lärande, se t.ex. Paul Hager, P och Halliday, J (2006) Recovering Informal Learning: Wisdom, Judgement and Community

***

"Modern effektiv produktion" har tagit sin utgångspunkt i delar av det material som ingår i Produktionslyftets coachningsmaterial och i delar av innehållet i Chalmers uppdragsutbildning Lean produktion på 7,5hp. Det befintliga utbildningsmaterialet i Produktionslyftet är idag huvudsakligen analogt och har genomförts framgångsrikt för fler än 350 företag. Ett urval ur utbildningsinnehållet i detta material har legat till grund för det designunderlag till en digital utbildning som är resultatet av detta delprojekt. (Se bilaga 2).
För att få en bra grund för designunderlaget har även en undersökning av olika utbildningsplattformar/koncept genomförts. En sammanställning av olika plattformar/koncept och utbildningar/kurser finns i bilaga 1. Utöver framtagning av designunderlag för en digital utbildning har även ett test av en interaktiv simulering av ett leanspel genomförts.
Arbetet i arbetspaket 3.1 har samordnats av RISE och genomförts i samverkan med Chalmers, KTH och LTU, som alla är parter i Produktionslyftet.
Läs Produktionslyftets rapport från projektet nedan.

Katarina Pietrzak

Kontaktperson

Katarina Pietrzak

Forskare

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Fanny Bergström Buller

Kontaktperson

Fanny Bergström Buller

Affärsutvecklare

+46 10 228 43 62

Läs mer om Fanny

Kontakta Fanny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.