Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så ska Sverige ta ledartröjan inom AI

Teknikutvecklingen inom artificiell intelligens samlar allt större investeringar världen över. Kina och USA är jättarna förstås men det finns många grenar att ta ledartröjan i. I Sverige leder RISE framtagandet av en nationell handlingsplan: AI-agendan. Målet är att samordna och spetsa de svenska resurserna, med sikte på att göra tillämpad AI en faktor i resan mot ett hållbart samhälle.

Det är en snabb och öppen process med sex arbetsgrupper bestående av teknikledare från universitetsvärlden, näringslivet och offentlig sektor. I december ska konkreta förslag lämnas till regeringen att ta ställning till.

– Jag har mött så mycket positiv respons på att vi samlar alla initiativ och driver fram arbetet så att det stärker Sveriges position, säger Jeanette Nilsson, AI-samordnare på RISE.

Dialog i samhället

En del av den här resan börjar med att öppna upp en dialog i samhället. För att folkbilda och avdramatisera. Och ytterligare höja nyfikenheten på vad AI kan göra inom olika sektorer – hur kan tekniken underlätta verksamheten för en frisör eller rörmokare?

– En av utmaningarna är att det finns en jättestor rädsla inför AI. Man har i hög grad byggt upp sin förståelse från filmer där självlärande robotar blir onda och dödar sina skapare.

– Men AI är en maskin. En kod. Ett etta eller nolla. En dator blir inte mer nöjd av tre ettor i rad.

En annan diskussion som behöver föras gäller utformningen av regler för hur data används och tolkas. Och av vem. Kinas runt 350 miljoner övervakningskameror genererar till exempel gigantiska datamängder för algoritmer att träna på och bättre känna igen ansikten eller gångstilar. Men någon som springer, har den ett misstänkt beteende? Ska ett företag eller främmande makt bestämma det?

Så ska Sverige ta ledningen

Kina och USA leder utvecklingen inom AI medan Europa sackat. För att Sverige ska kunna fortsätta leda inom specifika områden behövs samarbete – tillgången till tekniken måste komma såväl utifrån som inifrån Sverige, både från företag och akademin.

– Det finns områden där vi är outstanding idag, som natural language processing. Vi behöver synliggöra det för att fortsätta konkurrera om de främsta forskarna, säger Jeanette Nilsson, med tillägget att även den starka basindustrin och infrastrukturen kommer att vara en avgörande attraktion för dem som vill jobba med AI.

Datainsamling viktigt

En viktig faktor för att kunna hävda sig i AI-racet är insamling av data. Forskningsframstegen inom bröstcancer och livmoderhalscancer hade till exempel aldrig skett utan – anonym – datainsamling, säger Jeanette Nilsson.

– Du ska kunna känna dig trygg med att dela din data. Ska vi kunna konkurrera och utveckla området i paritet med Kina så behöver vi börja lita på systemen och de som tar hand om vår data.

Arbetet med AI-agendan pågick under sommaren och hösten med bland annat paneldebatt i Almedalen, möten i arbetsgrupper samt workshops. I grupperna finns kompetens från pågående initiativ som AI Innovation of Sweden samt näringsliv, offentlig sektor, akademin och organisationer.

– Under senhösten vill vi säkra upp en långsiktig finansiering och öka hastigheten ytterligare, säger Jeanette Nilsson.

Published: 2019-06-14