Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vi behöver avdramatisera användningen av AI

Jeanette Nilsson, AI Ecosystem Driver

Artikeln publicerades i nyhetsbrevet Om AI 26 januari 2022

Många överskattar svårigheterna med AI. Jeanette Nilsson är projektledare för AI-agendan och vill tona ned AI-hypen. Engelska buzzwords förleder tanken när det i många fall handlar om verksamhetsutveckling. Samtidigt är den samlade digitala omställningen så kraftfull att den leder vägen till ett nytt samhälle.   

– Se dig omkring, vad behöver du förbättra i din dagliga verksamhet? Vilket är ditt mål och hur ser förutsättningarna ut för att du ska nå dit, säger Jeanette Nilsson, projektledare för AI-agendan.  

I svaret på de frågorna hittar du också startpunkten på ett lyckat AI-projekt. Inte bland buzzwords som Federated Learning eller Neural Networks som istället gör att du tappar kopplingen till vardagsproblem, som att få bättre nytta av ditt kundregister.  

– Vi har alltid utvecklat sätt att automatisera bort enkla, repetitiva uppgifter för att underlätta våra liv och bli bättre på det vi gör. När vi hittar sätt att göra det med hjälp av AI så följer det samma mönster genom historien. Och den som lyckas får en fördel över andra, säger Jeanette Nilsson. 

Många uppfattar AI som något ogripbart och som kräver en dataingenjör för att förstå. Inget kunde vara mer fel, menar hon.   

– Det handlar om att skaffa sig en grundläggande förståelse av tekniken för att se hur den bäst kan göra nytta i den egna verksamheten och vardagen. På samma sätt som vi gjort med andra tjänster som i dag känns självklara, till exempel identifiering med hjälp av BankID.

AI lär sig inte som en människa 

Bland annat handlar det om att skaffa sig kunskap om förutsättningarna för AI-tekniken. Till exempel vilken skillnad som finns mellan hur en människa och en modell lär sig nya saker. När modellen ska lära sig att känna igen en katt så behöver den träna genom att se ett stort antal bilder på katter, ur alla möjliga vinklar. Medan det för oss människor räcker att se en katt framifrån för att vi även ska känna igen den från sidan.  

Att ladda ned tillräckligt många kattbilder från internet är relativt enkelt. Men ska modellen lära sig en viss arbetsprocess så blir uppgiften svårare. Hur sammanställer vi rätt information på bästa sätt? Och hur kategoriserar vi den på ett sätt som gör det möjligt för modellen att dra slutsatser?  

Här krävs både eftertanke och insikt om vilka arbetsprocesser som är möjliga att förbättra med hjälp av AI. Var finns det mönster eller samband som ett AI-verktyg kan tillgodogöra sig för att sedan hjälpa oss förbättra? 

– Du behöver strukturera informationen rätt, och det kan kräva kunskaper i programmering. När du inser att AI-verktygen är byggda kring matematiska formler så förstår du också vad som är möjligt att göra och vad som inte går, säger Jeanette Nilsson.  

Större spridning med exempel 

För att fler ska kunna se vad som är möjligt att förbättra med AI sammanställs nu en rad exempel på verkliga tillämpningar, allt från smartare logistik till läkemedelsutveckling och projekt från jordbruket. 

Initiativet till exempelbanken kommer nätverket AI-agendan vid RISE. Här samlas personer från alla samhällssektorer som arbetar med AI och digitalisering på olika nivåer. Nätverkets mål är att accelerera AI-utveckling i Sverige med hjälp av den samlade kunskapen, erfarenheten och kompetensen.  

I början av 2021 lanserade AI-agendan 25 förslag som tagits fram av sju arbetsgrupper med mycket namnkunniga deltagare från akademi, näringsliv och offentlig sektor.  

– AI-agendan ska samla krafterna kring AI-utvecklingen. När vi delar information och uppgifter sinsemellan påskyndar vi utvecklingen och undviker onödigt dubbelarbete, säger Jeanette Nilsson.  

– Samtidigt ger det oss en möjlighet att bli mer proaktiva internationellt. AI-agendan har redan gjort det möjligt att öka vårt inflytande inom EU. Flera länder har visat intresse för vårt arbetssätt som skiljer sig från andras genom att vara mycket brett och involvera många.  

När AI används fullt ut i den digitala omställningen så kommer påverkan på samhället att bli omfattande.

Genomgripande förändring 

AI-agendans 25 förslag spänner över alla samhällssektorer och rymmer både mycket konkreta insatser och mer långsiktiga uppgifter. Tillsammans ska de både öka utvecklingstakten och medvetenheten om den förändring som står för dörren.  

När AI används fullt ut i den digitala omställningen så kommer påverkan på samhället att bli omfattande. Och här ryms många utmaningar, menar Jeanette Nilsson.  

– AI kan vara ett verktyg som bidrar till en positiv utveckling, men vi måste tänka efter vilka data som vi använder för att träna våra modeller. Eftersom algoritmerna utvecklas efter befintlig kunskap så måste vi se till att de inte blir partiska i något hänseende.  

Omställningen sker snabbt och då är det viktigt att alla får en chans att känna sig delaktiga. Såväl i mindre projekt som att förändra arbetsprocessen i ett företag, som i större med genomslag på myndigheters beslutfattande.  

–  AI är ett superbra hjälpmedel för att fatta bättre beslut och slippa enformiga arbetsuppgifter. Du kan känna dig trygg med att det blir rätt, vilket skapar en positiv och tryggare arbetsmiljö för fler. Men samtidigt får det inte ge en känsla av övervakning eller kontroll.  

För att fatta bättre beslut krävs eftertanke i alla led och att alla berörda inkluderas i utvecklingen. När allt mer baseras på ett automatiserat beslutsfattande behövs också en diskussion kring vilken riktning dessa beslut tar oss. Här behöver vi alla engagera oss för att säkerställa att tekniken ligger i linje med våra värderingar, menar hon.  

– Vi behöver alla ta ett ansvar för att vägen till ett nytt samhälle leder rätt. Ett ansvar att förstå hur systemen fungerar, och att de data vi bygger framtiden på speglar samhället som vi vill ha, säger Jeanette Nilsson.  

Ett exempel är Försäkringskassan där handläggarna tar hjälp av AI för att samla in uppgifter som underlag för sina beslut. Själva beslutet tas dock av handläggaren.  

– Människor har en förmåga att väga in mer i ett beslut än vad ett automatiserat formulär någonsin kan göra. Därför behöver vi använda AI som ett verktyg för att förbättra våra egna beslut och skapa en tryggare arbetsmiljö och vardag, säger hon.  

Redovisas 2023 

Arbetet inom AI-agendan bygger främst på engagemanget hos de som deltar och arbetssättet kommer att redovisas 2023 då Sverige har ordförandeskapet i EU. Redan i dag arbetar agendan nära regeringskansliet för att bidra med sin kunskap.  

En del i arbetet med agendan är att ge fler tillgång till kunskapen om AI. Alla har ett eget ansvar att lära sig mer och för att det ska bli möjligt vill agendan bidra till att bygga upp en öppen kunskapsbank.  

– Vi har alla ett ansvar för vår framtid. I dag står vi inför en stor förändring där det är viktigt att alla ges möjlighet bli mer delaktiga. Därför samlar vi också in kunskap och perspektiv från alla sektorer, säger Jeanette Nilsson.   

– Vi vill även bjuda in fler att delta i arbetet, både med att bygga upp kunskap och erfarenhet, men även att själva driva utvecklingen inom sina egna organisationer.   

 

Läs mer om arbetet: AI-agendan för Sverige | RISE

Jeanette Nilsson

Kontaktperson

Jeanette Nilsson

Projektledare

Läs mer om Jeanette

Kontakta Jeanette
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.