Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

AI-agendan för Sverige samordad av Centrum för tillämpad AI

Ett nätverk för långsiktig hållbar och jämlik AI-utveckling inom samhällets alla områden

 

 

AI-agendan är ett unikt nätverk både i Sverige och internationellt som samlar experter från samhällets alla delar som på något sätt arbetar med AI-frågor. Deltagandet är ideellt och bygger på deltagarnas engagemang, vilja att dela med sig av kunskap och erfarenheter i en öppen diskussion. Genom vårt arbete vill vi öka förståelsen av den nytta AI-tekniken skapar på ett inkluderande sätt, så att den blir tillgänglig för alla. Det är förutsättningen för att kunna få en långsiktig hållbar och jämlik AI-utveckling inom samhällets alla områden.

Läs mer om AI-agendan här