Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Fredrik Weisner: Vi skulle kunna göra AI till vår grej

Hur säkerställer vi att AI blir tillgängligt för alla och skapar nytta? Hur ser vi till att Sverige intar en ledande position inom AI-utvecklingen? Det här är två av de viktigaste övergripande frågorna bakom AI-agendans 25 förslag för accelererad AI-utveckling i Sverige. Fredrik Weisner, en av aktörerna inom AI-agendan, ger oss ett par nedslag i Vinnovas bidrag till denna utveckling och hur han ser på AI-agendans arbete.

Fredrik Weisner är programansvarig för AI-programmet på Vinnova. En roll han har haft i snart två  år. I grunden är han civilekonom och IT-ingenjör och har tjugo år inom IT-branschen bakom sig.

– Vinnovas AI-program ligger under vårt strategiska område Digital Omställning. AI och datadriven innovation är en röd tråd genom alla Vinnovas satsningar inom olika tillämpningsområden, medan detta program är på en mer övergripande nivå och fokuserar på AI-tekniken och dess möjligheter i sig, säger Fredrik Weisner.

Fyra perspektiv på svensk AI-utveckling

Vinnova har ett ansvar att stötta utvecklingen av svensk kapacitet och förmåga inom AI. Fredrik Weisner sammanfattar AI-programmets grundläggande fokus utifrån fyra perspektiv. Bredd, spets, internationell samverkan och långsiktighet:

– Vi har det breda uppdraget att bidra till att hela samhället ska kunna bygga upp kapacitet och förmåga inom AI. Vi behöver också säkerställa spetskompetens. Se till att Sverige är ett innovativt land där vi utvecklar nya lösningar, nya företag och tillväxt. Detta gör vi genom att finansiera mer avancerade innovationsprojekt och försöka knyta ihop samhällets alla sektorer i olika större satsningar och samarbeten. Långsiktigt behöver vi dessutom samverka internationellt och positionera Sverige inom strategiskt utvalda områden där vi har mest att vinna. Här är bland annat EU-programmen viktiga verktyg, säger Fredrik Weisner.

Satsning för ökad AI-mognad inom kommuner och civilsamhället

En satsning Vinnova gör med direkt påverkan på flera av de 25 förslagen, med särskilt fokus på vård och hälsa, är initiativet Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhället. Detta initiativ är ett samarbete med AI Sweden och sker i samverkan med organisationerna DIGG (Myndigheten för digital förvaltning), SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och MUFC  (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).  Initiativet stöds av fyra utlysningar från Vinnova varav en är under genomförande. Fokus för projekten ligger på att öka samverkan och kunskapsutbyte mellan olika aktörer samt att öka deltagande organisationers AI-mognad.

– Det handlar inte bara om teknisk mognad utan även hur AI kan underlätta och förbättra verksamheten och hur man ska hantera regelverk kring datafrågor och policys med mera, säger Fredrik Weisner.

AI i klimatets tjänst

På klimatområdet pågår sedan 2019 initiativet AI i klimatets tjänst som Vinnova finansierar i samarbete med Formas, Rymdstyrelsen och Energimyndigheten. Satsningen ligger under det Nationella forskningsprogrammet för klimat och har under 2020 och 2021 gjort två utlysningar och finansierat 17 projekt. Projekten befinner sig i gränsland mellan tillämpad forskning och innovation med finansiering upp till 7 miljoner kronor.

– Projekten ska visa på positiv klimateffekt genom att använda AI och ske i samverkan med parter från näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Vi har projekt om allt från cirkulära värdekedjor inom textilindustrin till AI i satellitdata för prognoser för smältvatten utifrån snödjup för vattenkraftverken, säger Fredrik Weisner.

Detta är bara ett par exempel på alla aktiviteter och projekt som Vinnova bidrar med inom AI-området med koppling till de 25 förslagen som Fredrik Weisner känner till.

– Som jag nämnde inledningsvis är datadriven innovation och digitalisering en röd tråd för väldigt många satsningar från Vinnova, och som på olika sätt kopplar till AI-agendans förslag så jag kan omöjligt lista alla, säger Fredrik Weisner.

AI-agendan ett steg på vägen

Arbetet med AI-agendan och de 25 förslagen erbjuder värdefull input i framtagningen av liknande strategier, satsningar och prioriteringar.

– Det är mycket som händer inom de 25 förslagen att inspireras av. Vi behöver fortsätta att driva AI-agendan med en ännu högre ambition där olika aktörer kliver fram och tar ledning och ansvar för det som är inom ens område. AI-agendan är det enda nationella sammanhanget där alla aktörer kan komma samman och diskutera vad som behöver göras för Sverige på denna övergripande nivå. Utan denna grund är det svårare att ta initiativ till olika områden, säger Fredrik Weisner.

– Sverige skulle kunna göra AI till vår grej – men det behövs fler nationella strategier och satsningar samt tydligt ledarskap. Drivet finns och AI-agendan är ett steg på vägen men vi behöver alla göra ännu mer, ta ännu större ansvar, avslutar han.